Vi tar oss an språkutmaningen tillsammans med Lingio


Kraven på bättre språkkunskaper inom vård och omsorg ökar. Att utbilda och säkerställa att alla medarbetare behärskar det svenska språket blir allt viktigare. Därför har Svenska Vård, i samverkan med Lingio, tagit fram ett språkpaket som hjälper er verksamhet att nå sin fulla potential.

För dig som är medlem i Svenska Vård innebär det en unik möjlighet att, med 15 procents rabatt, få tillgång till digitala utbildningslösningar skapade för att utvärdera era befintliga medarbetares språkliga förmåga och kartlägga kunskaperna inför nyanställningar. De medarbetare som behöver språkutbildning kan då få tillgång till Lingios språkkurser för att nå önskad nivå.

Lingio är ledande inom yrkessvenska och har idag digitala språkkurser för 25 olika yrkesroller. Kurserna innehåller tusentals övningar i att läsa, stava, meningsuppbyggnad, hörförståelse, läsförståelse, grammatik och uttal. De är verifierade av vård- och omsorgsbranschen och har skrivits tillsammans med flertalet experter som jobbar inom dessa yrkesområden.

Ni får ett eget team som stöttar er med planering, lansering, löpande support och uppföljning av såväl språktester som kurser i yrkessvenska för att säkerställa att era behov och mål uppnås. Via Lingios partnerportal får ni tillgång till statistik och kan löpande följa medarbetarnas aktivitet och utveckling, på såväl gruppnivå som för enskilda individer. Läs mer här.

Facebook
Facebook