Individens behov i centrum stod i fokus för ny utbildning

Idag sjösattes Svenska Vårds nya utbildning i IBIC - individens behov i centrum. Deltagare från såväl fristående som offentliga utförare ges kunskap om hur IBIC underlättar arbetet med att beskriva den enskilde individens behov. På plats för att välkomna kursdeltagarna var Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur.

Till dags dato har cirka 200 av landets 290 kommuner fattat beslut om att införa IBIC i sina verksamheter. En utveckling som innebär att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat upphandlingar.

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?
• Införande av arbetssättet IBIC kan ge en konkurrensfördel när allt fler kommuner runt om i landet beslutar om att införa IBIC i sina verksamheter.
• Användandet av IBIC underlättar samarbetet mellan uppdragsgivare och utförare.
• IBIC är ett gemensamt språk och arbetssätt för att beskriva individens behov och mål. IBIC omfattar hela processen, från individens ansökan om insats till uppföljning av utförararens

Läs gärna mer om kommande utbildningar här.

Facebook
Facebook