Angeläget seminarium om HBTQ-ungdomar inom HVB

Svenska Vård anordnade i veckan ett välbesökt frukostseminarium om HBTQ-ungdomar inom HVB. Åhörarna fick bland annat ta del av hur självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik kan mötas med ett inkluderande förhållningssätt. Oavsett könsidentitet eller könsuttryck hos den enskilde individen.

På plats för att dela med sig av sin kunskap i ämnet fanns Svenska Vårds hederspristagare 2018 - Humana Region Uppland (tidigare Tiangruppen). Ett stort tack till Fatima Alassaad och Disa Steffner som på ett engagerande, tankeväckande och informativ sätt gav mer kunskap i dessa viktiga frågor.

Taggar

HBTQHVB
Facebook
Facebook