Är din verksamhet redo för 2018?

2018 införs ett antal nya krav inom vård- och omsorgsbranschen.

Se till att din verksamhet är rustad inför det nya året. Svenska Vård utbildar branschen och kvalitetssäkrar er verksamhet.

GDPR - EU:s nya dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning i Sverige. Det nya regelverket är direkt tillämplig som lag i samtliga EU:s medlemsländer och där det finns få möjligheter till speciallösningar i respektive land. De företag och organisationer som inte följer förordningen riskerar mycket höga sanktionsavgifter.

Svenska Vård kan hjälpa dig och din verksamhet i förberedelserna inför det nya regelverket. Vi erbjuder utbildning i dataskyddsförordningen i Stockholm.

Läs mer om utbildningen här

IBIC – individens behov i centrum

Av Sveriges 290 kommuner har redan 200 fattat beslut om att införa IBIC i sina verksamheter. Denna utveckling pekar tydligt mot att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat framtida upphandlingar. IBIC är ett gemensamt språk och arbetssätt för att beskriva individens behov och mål.

Svenska Vård kan hjälpa din verksamhet att stå väl förberedda när IBIC slår igenom på allvar i branschen. Våra utbildningar i IBIC anordnas i Stockholm, Göteborg och Huskvarna.

Läs mer om utbildningen här.

BBIC – barns behov i centrum

2018 återkommer en våra mest uppskattade utbildningar i ny tappning - BBIC. Passa på att uppdatera din verksamhet och dina medarbetare i BBIC med de förändringar som gäller för 2018. Utbildningen riktar sig till föreståndare och medarbetare hos fristående och offentliga utförare som arbetar med social barn- och ungdomsvård.

Till våren erbjuder vi utbildning i BBIC i Stockholm och Göteborg.

Läs mer om utbildningen här

Facebook
Facebook