Åsa Felicetti fick Svenska Vårds hederspris 2017

Svenska Vård delade idag ut årets Hederspris till en person som är värd att uppmärksamma för insatser inom vård, omsorg och behandling. Pristagare 2017 är Åsa Felicetti som arbetar som sjuksköterska vid SiS Runnagården i Örebro.

Åsas djupa engagemang och omvittnade arbetsglädje kommer varje dag såväl vård- och omsorgstagare som kollegor på Runnagården till gagn, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

I Svenska Vårds motivering till årets pristagare framhålls att Runnagårdens Åsa Felicetti får priset därför att hon på ett bra sätt bidrar till att samarbetet mellan sjukvårdens olika aktörer ständigt utvecklas. I motiveringen nämns även Åsas insatser när det gäller att utbilda och handleda sina kollegor.

-  För Svenska Vård är det viktigt att premiera samarbete mellan den offentliga och den privata vården och omsorgen, i detta är Åsa och Runnagården en förebild, avslutar Thomas af Bjur.

Tidigare pristagare är bland annat: Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping, Sabina Goméz Jansson, samordnare mot våld i nära relationer Kristinehamns kommun och Olivia Trygg, initiativtagare, Stiftelsen Trygga Barn.

(På fotot syns Åsa Felicetti och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Facebook
Facebook