Avsluta hösten med kvalitet

Ta din verksamhet till nästa nivå - två utbildningar med fokus på kvalitetsutveckling inom vård och omsorg

Systematiskt kvalitetsledningsarbete inom vård och omsorg
27 november i Stockholm, kl. 8.30 - 16.00 
Anmälan och mer info
Målet med utbildningen är att deltagarna ska få konkreta förslag och verktyg för förbättringar inom det egna systematiska kvalitetsledningsarbetet. Utbildningen bidrar till att deltagarna lättare uppfyller krav från myndigheter och beställare och når en högre kvalitet i sin verksamhet.

Egenkontroll – en del av kvalitetsarbetet
28 november i Stockholm, kl. 8.30 - 16.00
Anmälan och mer info
Egenkontrollen är den del av kvalitetsarbetet som tydligast kan påvisa att insatserna leder till resultat genom mätning och uppföljning på individ- och verksamhetsnivå. Syftet med utbildningen är att tydliggöra former för egenkontrollen i kvalitetsarbetet och att presentera effektiva metoder och verktyg för genomförandet.

Läs mer om vårt kompletta utbildningsprogram här

Facebook
Facebook