Begränsa inte välfärden – gör din röst hörd!

Idag lanserar Företagarna, i samverkan med Svenska Vård, kampanjen Begränsa inte välfärden. Syftet är att ge enskilda individer möjlighet att göra sina röster hörda kring hur de föreslagna begränsningarna inom vård, skola och omsorg skulle slå mot kvalitet, valfrihet och mångfald. Något som är i högsta grad aktuellt efter det beslut kring begränsningar inom välfärden som fattades vid socialdemokraternas kongress den gångna veckan. För ändamålet har en websida formats http://www.begransainte.se/.

Svenska Vård och Företagarna vill på detta sätt ge vanliga människor runt om i vårt land möjlighet att berätta vad välfärdsföretag betyder för dem och framföra det till ansvarig politiker, civilminister Ardalan Shekarabi. För oss är det viktigt att regeringen även lyssnar till vad vanliga människor har att säga om de föreslagna frihetsbegränsningarna i välfärden.

Idag finns hundratusentals människor som själva valt fristående utförare för sina välfärdstjänster. Om regeringen går vidare med förslaget riskerar den att slå undan benen på dessa medmänniskor och deras anhöriga. Samtidigt skapas kaos i den kommunala omsorgen. Det vore orimligt. Hjälp oss gärna att sprida kampanjen i era olika nätverk, på sociala medier med mera. Tillsammans är vi starka.

Läs även mer om kampanjen och ta del av pressmeddelande hos Företagarna: http://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2017/april/begransa-inte-valfarden/

Facebook
Facebook