Beklagligt att regeringen går vidare med vinsttaket

I dag presenterade regeringen tillsammans med Vänsterpartiet ett förslag om vinstbegränsning för företag som verkar inom skola och omsorg. Förslaget synes i allt väsentligt vara detsamma som det kritiserade förslaget från välfärdsutredaren Ilmar Reepalu. Svenska Vård och Företagarna beklagar att regeringen går vidare med förslaget, som riskerar att långsiktigt skada både välfärden, valfriheten och den fria företagsamheten i Sverige.

Regeringens förslag om vinstbegränsning omfattar privata företag som bedriver verksamhet inom exempelvis hemtjänst, äldreboenden, förskolor och grundskolor. För dessa företag kommer i princip ett vinstförbud att gälla.

- Blir förslaget verklighet är det främst vårdtagarna som drabbas när uppskattade och välskötta välfärdsföretag tvingas stänga. Regeringen vet självfallet att kommunerna inte har några möjligheter att ta hand om alla individer som då skulle stå utan omsorg. Trots det lägger man fram förslaget. Det är inget annat än cyniskt, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

Hårt slag mot kommunerna
Förslaget kommer i förlängningen slå hårt mot landets kommuner, som är de som kommer behöva täcka upp för bortfallet som uppstår om de privata aktörerna tvingas bort.

- Förslaget kommer slå särskilt hårt mot de små välfärdsföretagen utan stort eget investerat kapital. De kommer få svårt att bedriva kvalitativ verksamhet över tid. Väl fungerande välfärdsföretag – ofta drivna av kvinnor – kommer att se sig tvingade att lägga ned. Mångfalden och valfriheten kommer gå förlorad, liksom dynamiken och utvecklingskraften i sektorn. Ytterst är det medborgarna som kommer drabbas av detta, säger Företagarnas konkurrensexpert Ulrica Dyrke.

Bevara valfrihet och mångfald
Både Svenska Vård och Företagarna hoppas att förslaget inte kommer röstas igenom i riksdagen, och vill istället se ett ökat fokus på hur kvaliteten i välfärdssektorn kan utvecklas. Regeringens förslag om ägarprövning och tillståndskrav är ett vettigt steg, men förslaget om vinstbegränsning måste skrotas. Vi behöver kraftsamla och fokusera på rätt saker i stället för att tala om vinstbegränsning. Alla goda krafter behöver tas till vara - både genom privata aktörer, icke-vinstdrivande aktörer och offentlig sektor. Med klokt genomförd ägarprövning och tillståndskrav, utvecklade ersättningssystem, kvalitetsmodeller samt bättre uppföljning i upphandlingar kan man i stället kvalitetsutveckla välfärdssektorn och bevara både valfrihet och mångfald, vilket många medborgare värderar högt.

Facebook
Facebook