Bli medlem

Bli Medlem i Svenska Vård

 • Uppgifter till Svenska Vårds hemsida

 • Uppgifter för medlemskapet i Svenska Vård

 • (enl. uppgift till Skatteverket för all verksamhet som rör branschen och tillhörande personals årslöner)
 • Medlemskostnader (2018)

  1. Medlemsavgiften är 400 kr/år

  2. Serviceavgiften är 0,16 % på lönesumman (inkl. arvode till familjehem) enligt uppgift till Skatteverket. Minimiavgift 503 kr/månad och maximiavgift 5 030 kr/månad. Moms tillkommer. (Avgifter uppräknas årligen enligt SCB:s arbetskostnadsindex SNI.)

 • Räkna ut din medlemskostnad

  Ange. ditt företags totala lönesumma per år

  Räkna ut
 • Vårt bolag registrerades den
 • Medlemsbrev o dyl från Svenska Vård önskas till personer: (1-5 st):

 • FörnamnEfternamnE-post 
  Lägg till en ny rad
 • Kontaktperson för medlemskapet

 • Ladda upp eventuella bilagor här, den totala filstorleken får inte överstiga 10mb

 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: pdf, doc, docx.
 • Bekräftelse av firmatecknare

  Här kan du ta del av Svenska Vårds stadgar, värdegrund samt policy för hantering av personuppgifter.