Bra att regeringen viker från skadlig vårdmoms

Svenska Vård välkomnar att regeringen föreslår ett tillfälligt statsbidrag på 210 miljoner kronor årligen under tre år för att kompensera de negativa konsekvenserna av den nya momsen för hyrpersonal. En straffskatt som annars skulle slagit hårt mot privata vårdgivare som, till skillnad från offentliga utförare, inte tillåts dra av momsen.

Det finns emellertid skäl för regeringen att på sikt helt avskaffa vårdmomsen. Långsiktiga spelregler där privata och offentliga utförare tillåts verka på lika villkor är det som Svenska Vård förordar inom hela välfärdssektorn. Då kan fokus vara kvalitet, mångfald och valfrihet för den enskilde individen. Obeaktat vilken politisk konstellation som innehar regeringsmakten. Det skapar trygghet och främjar konkurrens som bygger på kvalitet. Inte driftsform.

Svenska Vård skrev tidigare under året i samma ämne i GP tillsammans med företrädare för bland annat Läkarförbundet, Psykologförbundet och Kiropraktorerna. För att ta del av artikeln i sin helhet - klicka här.

Facebook
Facebook