Bra dialog med Centerpartiet vid Svenska Vårds styrelsemöte

Svenska Vårds styrelse gästades vid dagens möte av Centerpartiets vice partiordförande tillika gruppledare i riksdagen - Anders W Jonsson.

Det blev spännande samtal med dialog kring vikten av att värna privata aktörers möjlighet att bidra till välfärdens utveckling på lika villkor som offentliga utförare. Vidare lyftes frågor kring vård- och omsorgens uppdrag i skenet av den pågående pandemin, hur barn- och ungdomspsykiatrins ska utvecklas med mera.

Sammantaget var det ett gyllene tillfälle för styrelsen att föra en dialog med en politisk makthavare som dagligen har möjlighet att påverka våra medlemsföretags villkor via sitt arbete i riksdagen. En värdefull och uppskattad dialog!

Taggar

CENTERPARTIETDIALOGPolitikRIKSDAGvård och omsorg
Facebook
Facebook