Cedergruppen vann Svenska Vårds Hederspris 2019!

I samband med Svenska Vårds förbundskonferens delades det ärofyllda Hederspriset ut. Ett tjugotal nomineringar hade inkommit och till sist återstod tre mycket välförtjänta verksamheter att uppmärksamma: PR Vård, Cedergruppen och Hyllie Park Äldreboende.

När Svenska Vårds ordförande Maria Nilsson tillkännagav vinnaren var det Cedergruppen som vann Hederspriset 2019. Stort grattis! Motiveringen löd:

Cedergruppen arbetar varje dag för att möta den enskilde individen utifrån dennes unika livssituation. Utgångspunkten är övertygelsen att man bäst når sina mål när man både får praktiska erfarenheter och tillåts reflektera över dessa tillsammans med någon man har förtroende för. Att det är lättare att trivas och utvecklas om man är bland människor som man vill dela sina framgångar med. På sin egna villkor.

Genom att hjälpa personer med autism/asperger att sätta ord på sina egna utmaningar och strategier ger Cedergruppen individen värdefulla verktyg för att exempelvis studera, praktisera och bli anställningsbara. Till detta fogas ett aktivt arbete med att ge deltagarna social vägledning och ett socialt sammanhang.

Cedergruppens högkvalitativa verksamhet är ett utmärkt exempel på hur ett välfärdsföretag, under klokt ledarskap, bidrar till att ta tillvara på allas inneboende kraft.”

Återigen – stort grattis och tack till samtliga nominerade. Ni är alla fantastiska!

 (På fotot syns från vänster Christina Cedergren från Cedergruppen, Svenska Vårds förbundsordförande Maria Nilsson och Per Lönnborg från Cedergruppen).

Taggar

förbundskonferenshedersprisKvalitetvälfärd
Facebook
Facebook