Covid-19 – coronavirus – information

Med anledning av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) rekommenderar Svenska Vård våra medlemsföretag att följa Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens råd.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sammanställt information om hur du som arbetsgivare bör agera för att leva upp till de krav som ställs. Läs mer via denna länk.

Det finns även värdefull information att ta del av via exempelvis Ekerö kommun som tagit fram material kring hanteringen av Covid-19. Mer information: Riktlinje vid misstanke av kontakt med coronavirus ochPandemiplan Ekerö.

I det fall frågetecken uppstår är du välkommen att ta kontakt med kansliet via mail info@svenskavard.se alternativt telefon 070-771 61 51.

Facebook
Facebook