Dåliga offentliga boenden måste stängas ned

Idag replikerar Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur i Dagens Samhälle på debattartikel signerad Kommunal kring kvalitet och arbetsmiljö på landets LSS- och HVB-boenden. Svenska Vårds utgångspunkt är tydlig. Det ska vara likvärdiga villkor för fristående och offentliga utförare. Fokus på kvalitet och att alltid sätta den enskilda vård- och omsorgstagaren i centrum. Då kan vi tillsammans utveckla svensk välfärd och värna en god arbetsmiljö. Oavsett driftsform.

Läs gärna artikeln i Dagens Samhälle i sin helhet via denna länk.

Taggar

Barn och ungaHVBKvalitetLagstiftningPolitikSocialtjänstThomas af Bjurtillståndsplikt
Facebook
Facebook