Den framtida konkurrenskraften i centrum hos Prime

Svenska Vård deltog vid Prime and United Minds Showcase 2019. Temat var "New Diligence". Förmågan att förändras och säkra framtida konkurrenskraft stod i fokus för dagen.

Under dagen fick vi möjlighet att stifta bekantskap med en rad kunniga och framåtsyftande deltagare från näringsliv, politik och myndigheter. Viktiga samtal till gagn för Svenska Vårds medlemmar.

På fotot syns från vänster Caroline Berg (styrelseordförande Axel Johnson), Ahmed Abdirahman (vd The Global Village & grundare av Järvaveckan) och Lenka Prokopec Karlberg (vd Mitt Liv).

Facebook
Facebook