Kompetensförsörjningen måste prioriteras och stärkas

Företagarnas branschråd, där Svenska Vård ingår, hade vid sitt senaste möte besök av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Ett angeläget samtal om kompetensförsörjning, vikten av att ha fokus på utbildning, stärka yrkesprogrammen och ge fler entreprenörer möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Vid mötet lyftes Företagarnas rapport "Det är attityden, dumbom: Rätt attityd avgörande vid rekryteringar" som påvisar att 4 av 10 små- och medelstora företag anser att de behöver rekrytera personal under det kommande året. Men svårigheterna att hitta lämplig personal lägger hinder i vägen. Något som i sin tur påverkar företagens möjlighet att utvecklas och växa.

Rapporten visar att om alla företag som har rekryteringsbehov hade anställt en ytterligare medarbetare per företag hade det skapats över 70 000 jobb i de små- och medelstora företagen - varje år. Kompetensförsörjningen är således inte enbart en fråga för näringslivet utan för hela samhällets långsiktiga utveckling.

(På fotot Företagarnas Patrik Nilsson och gymnasieminister Anna Ekström)

Facebook
Facebook