Dialog om barnrättsperspektiv i skyddat boende

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur träffade idag regeringens särskilda utredare Fredrik Lundh Sammeli för en dialog kring vikten av att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende. För Svenska Vård som branschorganisation är det viktigt att samhällets ansvar för dessa utsatta barn stärks och att deras rättsliga ställning förtydligas. Inte minst när det gäller att säkerställa att dessa barn ges rätt till skolgång och får tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor som övriga barn i Sverige.

Vid mötet framförde Svenska Vård att vi anser att införande av tillståndsplikt och en juridisk definition för skyddat boende är viktigt för att säkerställa att de aktörer som bedriver denna typ av verksamhet har god erfarenhet och rätt kompetens. Vi framhöll även att Svenska Vård och våra medlemsföretag är varma anhängare av tydliga regelverk, inklusive tillståndsplikt, och höga kvalitetskrav men det ska vara lika förutsättningar för privata, offentliga och idéburna utförare. Kvalitetskonkurrens på lika villkor.

Läs mer om regeringsuppdraget här.

 

Facebook
Facebook