Digital signering och franchise inom välfärden i fokus

Vid Svenska Vårds senaste styrelsemöte gavs ledamöterna möjlighet att lära sig mer om digital signering och franchise inom vård och omsorg.

På plats för att berätta mer om digital signering fanns Appvas vd Ulrika Kjellberg. Appva är ett företag som fokuserar på att erbjuda mobil och digital signering av HSL- och SOL-insatser samt boendekalender. Utgångspunkten är att säkerställa att rätt insats sker i rätt tid av rätt person. Ulrika tog med styrelsen på en inspirerande resa från starten av Appva till att idag tillhandahålla ett verktyg som bland annat ger bättre överblick av planerade och kommande insatser, mindre administration, smidiga överlämningar och en attraktivare arbetsplats.

För att få mer insikt om hur franchise skulle kunna fungera inom vård och omsorg fanns Franchise Group Nordic representerade av TG Mårtensson och Pär Erik Åhnberg. Samtalet gav nya insikter och infallsvinklar kring företagande i en annan driftsform än det som tidigare varit gängse inom välfärden. Lärorikt och spännande.

Svenska Vårds styrelse söker vid varje sammanträde vidga vyerna och ta lärdom från ett brett spektrum av aktörer och verksamheter. Det kan vara medlemsföretag, myndigheter, politiska beslutsfattare med mera. Om du har tips på presumtiva gäster - tveka inte att tipsa oss på info@svenskavard.se

Facebook
Facebook