Moderna digitala lösningar som möter framtidens behov

I veckan deltog Svenska Vårds förbundsdirektör vid Stockholms Stads ambitiösa projekt kring modernisering av sociala system. Utifrån visionen "Vardagen för stadens invånare är enkel och trygg med användarvänliga, säkra och tillgängliga sociala system” arbetar Stockholms stad med att utveckla moderna arbetssätt och digitala stöd till socialtjänst, överförmyndarförvaltning och kommunal hälso- och sjukvård.
Utgångspunkten är att forma moderna digitala lösningar som möter framtidens behov. Till gagn för den enskilde vård- och omsorgstagaren.

För Svenska Vård är det viktigt att våra medlemsföretag har goda förutsättningar att bedriva verksamhet på konkurrensneutrala villkor där kvalitet står i fokus. Det kräver i sin tur att de system som det offentliga nyttjar är ändamålsenliga. Inte minst när det gäller verksamhetsstöd och upphandling. Det arbete som Stockholm Stad bedriver är därför välkommet och Svenska Vård kommer att vara en aktiv medspelare i det fortsatta arbetet.

Läs gärna mer om projektet via denna länk eller se en film om arbetet här.

Facebook
Facebook