Distribution av vaccin mot covid-19 till privata verksamheter

Svenska Vård har mottagit frågor från medlemsföretag kring distributionen av vaccin mot covid-19. Bakgrunden är farhågor om att privata vårdgivare ska nedprioriteras i förhållande till kommunalt drivna verksamheter.

I den kontinuerliga dialog som Svenska Vård har med myndigheter men även kommunala och regionala uppdragsgivare framhåller vi ständigt vikten av att privata utförare hanteras på ett likvärdigt sätt som offentliga utförare. Det ska vara de vård- och omsorgstagare med störst behov, utifrån fastställd prioriteringsordning, som får tillgång till vaccin först. Oavsett driftsform i den verksamhet där individen erhåller vård- och omsorg. Svenska Vård kommer att följa detta noga och vid behov agera för att säkerställa att så blir fallet.

När det gäller prioriteringsordning har Folkhälsomyndigheten (Fohm) fastställt att följande grupper ska erbjudas vaccination först:

• Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.

• Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

• Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Först därefter ska övrig personal i hälso- och sjukvård erbjudas vaccin samt personer i riskgrupp, där personer 70 år eller äldre ingår. Efter det ska övriga över 18 år erbjudas vaccin. Läs gärna mer här.

Myndigheten har dock meddelat att prioriteringsordningen kontinuerligt ska utvärderas. I det arbetet ingår exempelvis att analysera om personer med assistans eller LSS-instanser samt personal inom dessa verksamheter ska ges tillgång till vaccinet i ett tidigare skede.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Svenska Vård om det finns ytterligare frågor eller om det uppstår bekymmer för er verksamhet när det gäller tillgången till vaccin. Vi finns här för er som medlemmar!

Taggar

COVID-19FOLKHÄLSOMYNDIGHETENVACCINATION
Facebook
Facebook