Efterfrågade utförare med drivkraft att utveckla

Igår, den 4 oktober, presenterade Företagarna undersökningen ”Vård- och omsorgsföretag – drivkrafter” som tagits fram i samarbete med branschorganisationen Svenska Vård. Den visar bland annat att den vanligaste drivkraften till att starta företag i vård och omsorg är viljan att förverkliga idéer om hur vård- och omsorgsverksamhet ska bedrivas.

- Det är vare sig konstigt eller någon nyhet att många företagare och utförare i vård och omsorg har starka drivkrafter som har att göra med utveckling, kvalitet och förändring. Därför är det viktigt att vi, inte minst pågående Välfärdsutredning, tydligt tar hänsyn till och värdesätter allt det positiva som företagare och fristående utförare bidrar till i utvecklingen vård- och omsorgstjänster i vår land, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

Tidigare i år genomförde SKOP, på uppdrag av Svenska Vård, en undersökning riktad till landets socialchefer i kommunerna. Den undersökningen visade, bland annat, att 7 av 10 socialchefer (8 av 10 kommuner använder sig av fristående och privata utförare) sannolik inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare inom social omsorg.

- Att fristående utförare är en viktig resurs i många kommuner vet vi, men särskilt positivt i vår SKOP-undersökning är att många socialchefer, 7 av 10, tror att socialtjänsten i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat i vård och omsorg genom att använda fristående utförare. Ett sådant positivt omdöme kräver ödmjukhet och ett fortsatt fokus på kvalitetskonkurrens som kommer vård- och omsorgstagarna till del, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård.

Vård- och omsorgsföretag – drivkrafter

I Företagarnas undersökning är det klart vanligaste svaret på frågan om drivkrafter till varför man startade företag i vård och omsorg är ”För att förverkliga mina idéer om hur denna typ av verksamhet ska bedrivas”. Den näst vanligaste anledningen är ”För att erbjuda högre kvalitet i de tjänster som erbjuds”.

Detta visar tydligt att den starkaste drivkraften hos dem som startar och driver företag inom vård- och omsorgssektorn är att utveckla och förbättra kvaliteten i tjänsterna och verksamheterna. Det omhändertagande perspektivet stryks av att många även uppgivit att en viktig drivkraft är att hjälpa andra människor.

Omkring sex av tio företagare har återinvesterat mellan 25 och 100 procent av vinsten. Undersökningen visar tydligt att återinvesteringarna görs i form av satsningar på att öka kompetensen och höja kvaliteten i verksamheterna. Detta investeringsmönster ligger i linje med utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn, där kompetensförsörjning och kvalitet står högt på agendan för verksamma företagare.

Vad tycker Sveriges Socialchefer (SKOP – undersökning)

På uppdrag av Svenska Vård, branschorganisation för fristående utförare inom vård och omsorg, genomförde SKOP under februari och mars 2016 en undersökning bland socialchefer i Sveriges kommuner.

Skälet till att Svenska Vård beställde rapporten var att få svar på vad de som dagligen i praktisk mening ansvarar för social omsorg anser om fristående och privata utförare.

Resultat i rapporten:

  • 7 av 10 socialchefer (i kommuner som använder sig av fristående utförare) anser att de sannolik inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare inom social omsorg.
  • Undersökningen visar att en stor majoritet av socialcheferna (64 procent) tror att de fristående utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutvecklingen av svensk socialtjänst.
  • Drygt 8 av 10 (83%) kommuner använder sig av fristående utförare i social omsorg.
  • Nästan 10 av 10 (98%) socialchefer har ett mycket eller ganska bra samarbete med fristående utförare.
  • Drygt 7 av 10 (77%) socialchefer tror att socialtjänsten i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat genom att använda fristående utförare.
  • Drygt 8 av 10 socialchefer (85%) tycker att de fristående utförarna kännetecknas av professionalism.

Rapporten i sin helhet hittar du här och pressmeddelandet om rapporten här!

Taggar

drivkrafterKvalitetvård och omsorg
Facebook
Facebook