Barnkonventionen som svensk lag – tillämpning

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning om barnkonventionen som svensk lag – tillämpning


Utbildningstillfället i Stockholm kommer även att livesändas digitalt.

Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Med den nya lagen följer krav på kunskap om hur man arbetar med barnrättsfrågor och tillämpar barnkonventionen i verksamheter vars målgrupp omfattar barn.

Målet med utbildningen är att deltagarna får kunskap om barnkonventionens innehåll, barnsyn och hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas i den egna verksamheten samt användas som ett pedagogiskt verktyg för att stärka barnets rättigheter inom vård, omsorg och behandling. Centrala frågeställningar är bland annat vad det innebär att arbeta utifrån ett barnrättsbaserat synsätt och hur en verksamhet kan arbeta för att stärka barnets rättigheter.

Under utbildningsdagen fokuserar vi bland annat på:

- Barnkonventionens – bakgrund och ställning fr.o.m. 2020-01-01. Varför behövs barnkonventionen som lag? Vilken blir skillnaden?

- Barnkonventionens – innehåll. En praktisk övning i grupper. Teori och diskussioner.

- Barnkonventionens – grundprinciper och barnsyn. Teorigenomgång och diskussioner vad detta innebär i arbetet med barn inom vård, omsorg och behandling.

- Begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv diskuteras. Vad innebär det att ha ett barnrättsperspektiv och en barnrättssyn inom vård, omsorg och behandling.

- Vägledningen (2019:23) om tillämpning och tolkning av barnkonventionen. Barnkonventionen i förhållande till svensk lagstiftning gällande barnet som vårdtagare. Teorigenomgång och diskussioner.

- Barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa. Teorigenomgång och workshops.

Kursledare: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist. Marie har sedan 1995 utbildat inom barn- och familjerätt och är författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna (2019).

Bildresultat för Marie Lundin Karphammar"

Utbildningsdatum:

1 juni 2021 klockan 09.00-16.00 i Stockholm
Kurslokal: meddelas senare

Utbildningstillfället i Stockholm kommer även att livesändas digitalt.

 • Pris per deltagare

  Fysisk utbildning - på plats:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Digital utbildning - live webinar:

  2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  4 250 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår i de fysiska utbildningarna på plats.

  Begränsat antal platser.

  Här kan du läsa mer om hur vi anordnar våra digitala utbildningar:

  Digitala utbildningar hos Svenska Vård

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se


  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård. Svenska Vård följer de regler och rekommendationer som myndigheter fastslår avseende covid-19. Mot bakgrund av detta förbehåller vi oss rätten att om myndigheternas rekommendationer och regler omöjliggör att för oss att arrangera fysiska utbildningar, boka om dessa till digitala utbildningar.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119
Facebook
Facebook