Basal hygien inom vård och omsorg

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning i ämnet Basal hygien inom vård och omsorg.Utbildningstillfället i Stockholm kommer även att livesändas digitalt. Som deltagare kan du då alltså välja att närvara digitalt eller på plats i våra lokaler, Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Att ge säker och trygg omsorg är en grund alla som arbetar inom vård, omsorg och behandling. Coronapandemin och dess följder har visat att det är en utmaning att skydda de mest utsatta från smitta. Genom att ha god kunskap i tillämpningen av Socialstyrelsens basala hygienföreskrifter kan arbetet göras säkrare.

Socialstyrelsens föreskrift “Basal hygien i vård och omsorg” omfattar fr.o.m. 1 januari 2016 även hemtjänst, särskilda boenden och vissa LSS-boenden som därmed har samma krav på basal hygien som hälso- och sjukvård.

Bakgrund
Covid 19 har förlamat hela världen och även Sverige. Det visar vår sårbarhet mot virus. Vårdrelaterade infektioner var även innan pandemin den vanligaste orsaken till skador i vården och beräknas årligen medföra undvikbara kostnader på 7,5 miljarder enbart vid kroppslig vård på sjukhus.  Multiresistenta bakterier ökar hela tiden i samhället och smittan sprids också utanför sjukhusen.

Åtgärder
Spridning av vårdrelaterade infektioner går att hindra! Socialstyrelsens basala hygienrutiner är grundläggande för att minska smittspridning och infektioner inom vård och omsorg. Genom att skapa bra rutiner i den egna verksamheten kan närmare 30% av VRI motverkas. Basala hygienrutiner ställer särskilda krav på hur arbetet utförs och vilken utrustning som ska användas.

Utbildningens innehåll
Utbildningsdagen ger kursdeltagarna redskap att skapa bra och robusta system för basala hygienrutiner i den egna verksamheten. Vi kommer gå igenom Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för att hantera smitta kopplad till Covid-19 smitta och hur riktlinjerna kan anpassas för att fungera i praktiken.

– Uppbyggnad för att införa basala hygienrutiner
– Praktiska tillvägagångssätt
– Fallgropar
– Upprätthålla  goda rutiner
– Kvalitetssystem och regelverk
– Benchmarking och internkontroll
– Falldiskussioner
– Egna frågeställningar

Omdömen från tidigare kursdeltagare:
”En mycket lärorik dag som var direkt användbar i våra verksamheter.”
”Bra och konkreta tips och råd, vi är mycket nöjda med kvalitén och kan varmt rekommendera denna kurs.”

Kursledare: Lena Sahlqvist har en bakgrund bl.a. som avdelningschef på Karolinska Institutet, prisbelönt författare av boken "Säker Vård" kurslitteratur för högskoleutbildningar, författare av en rad böcker inom vård och omsorg. Hon har varit samordnare för patientsäkerhet på Socialstyrelsen, kvalitetschef samt verksamhetsutvecklare. Hon arbetar idag som stöd för hantera Corona och konsult.

Utbildningsdatum:
22 oktober 2020 klockan 09.00-16.00 i Höör
Kurslokal: Fogdaröd omsorg, vård & utbildning

4 november 2020 klockan 09.00-16.00 i Stockholm
Kurslokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm

Utbildningstillfället i Stockholm kommer även att livesändas digitalt.

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119

Facebook
Facebook