Bättre arbetsmiljö – BAM

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in till en heldagsutbildning i ämnet Bättre arbetsmiljö – BAM


Delta på plats eller digitalt

BAM är en utbildning framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Den här BAM-utbildningen handlar inte bara om att sitta och lyssna på en föreläsare. Istället används en metodik som har visat sig fungera bra när man ska lära sig arbeta med arbetsmiljöfrågor. Förutom grundläggande arbetsmiljö­kunskaper får du även lära dig ett arbetssätt för arbetsmiljöfrågor. Ett arbetssätt som du direkt kan använda ute på din arbetsplats. Efter utbildningen vet du till exempel hur ni på arbetsplatsen kan undersöka, bedöma, genomföra åtgärder och följa upp olika arbetssituationer.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Utgångspunkten för utbildningen är problemlösning och under dagen ingår ett antal gruppmoment. Gruppen är navet i lärandet – precis som ute på arbetsplatsen i till exempel en skyddskommitté.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Utbildningens innehåll
• Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
• Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka.
• Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön.
• Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.
• Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation.
• Att kunna göra en riskbedömning.

Efter utbildningen ska deltagarna kunna
• Samverka i arbetsmiljöfrågor.
• Identifiera risker och arbeta förebyggande.
• Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
• Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
• Att kunna upprätta en handlingsplan.

Kursmaterial
Prevents BAM-material.
Kursintyg efter genomförd utbildning.

Kursledare: Malin Burman, Kriskonsulterna

Utbildningsdatum:

21 september klockan 09.00-16.00
Utbildningsplats: Fogdaröd omsorg, vård och skola, Norra Fogdarödsvägen 8 Höör

Delta på plats eller digitalt

 • Pris per deltagare

  Fysisk utbildning - på plats:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Digital utbildning - live webinar:

  2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  4 250 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår i de fysiska utbildningarna på plats.

  Begränsat antal platser.

  Här kan du läsa mer om hur vi anordnar våra digitala utbildningar:

  Digitala utbildningar hos Svenska Vård

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se


  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård. Svenska Vård följer de regler och rekommendationer som myndigheter fastslår avseende covid-19. Mot bakgrund av detta förbehåller vi oss rätten att om myndigheternas rekommendationer och regler omöjliggör att för oss att arrangera fysiska utbildningar, boka om dessa till digitala utbildningar.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119
Facebook
Facebook