BBIC – barns behov i centrum

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en utbildningsdag i BBIC – barns behov i centrum – med särskild tonvikt på risk- och skyddsfaktorer. Utbildningen riktar sig till föreståndare och medarbetare hos fristående och offentliga utförare som arbetar med social barn- och ungdomsvård.

BBIC stärker barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

Innehåll

- Reviderade BBIC – kort information om ändringarna

- Risk- och skyddsfaktorer i teori och praktik - vad behöver vi veta för att kunna bedöma risk?

- Risk-behov och mottaglighetsprincipen – hur kan analysen bidra till rätt fokus i insatser?

- Målformulering och uppföljning av mål med insats – hur blir vi tillräckligt konkreta?

Förkunskaper
Deltagarna skall vara väl förtrogna med “Barns behov i centrum – Grundbok för BBIC” samt “Barns behov i centrum – Metodstöd i BBIC”.  Återfinns på Socialstyrelsens hemsida.

Kommentarer från tidigare utbildningsdagar.
“Mycket bra framförande av Birgitta Svensson. Tydligt och intressant!”

”Hela personalgrupper bör kunna deltaga för att utföra ett så bra arbete som möjligt. För övrigt; en mycket bra och intressant dag med en engagerad och kunnig föreläsare.“

”Mycket bra föreläsare. Lätt att följa och intressant att lyssna på.” 

Kursledare: Birgitta Svensson

Birgitta är fil. dr. och tidigare utredare vid Socialstyrelsen. Birgitta är numera forskare vid Karlstads universitet och har även utvecklingsuppdrag vid SKL.

Datum för utbildningen

Kurslokal meddelas senare

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.
  3 950 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119