Dataskyddsförordningen (GDPR)

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning om GDPR med inriktning på kärnverksamheten i vård och omsorg.

Den 25 maj 2018 började GDPR gälla. Regleringen är direkt tillämplig som lag i Sverige och innehåller ett flertal nya skyldigheter för organisationer och rättigheter för enskilda.

GDPR ställer högre krav på dem som behandlar enskildas personuppgifter, oavsett verksamhet. GDPR kompletteras vidare av ett flertal registerförfattningar, t.ex. patientdatalagen och lagen om behandling av personuppgift i socialtjänsten. De innehåller skyldigheter som ibland går längre än dataskyddsförordningen, och även begränsningar av rättigheterna i GDPR.

Utbildningen vänder sig till dig som har behov av att fördjupa din kunskap om GDPR. Utbildningen är användbar oavsett om du arbetar strategiskt, operativt eller stödjande med införandet av GDPR i din verksamhet.

Huvudmålet med utbildningen är att orientera om GDPR och dess påverkan för utförare inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård. Utbildningen innehåller de senaste vägledningarna, bl.a. från SKL och Datainspektionen. Under dagen diskuteras praktiska exempel och problemställningar som direkt berör kursdeltagarnas verksamhetsområden.

Du kommer att få möjlighet att ställa de frågor om GDPR du funderar över för din verksamhet och hur du praktiskt ska anpassa din verksamhet till GDPR. Vi fördjupar oss även i de nya rollerna och ansvarsområdena som GDPR medför.

Kursledare: Manólis Nymark
Manólis är jurist och certifierad inom både informationssäkerhet och GDPR och har tidigare arbetat vid bl.a. Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen.

Utbildningsdatum

Kurslokaler meddelas senare.

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.
  3 950 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119