Dataskyddsförordningen (GDPR)

Svenska Vård bjuder in till en heldagsutbildning som fokuserar på EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

Den 25 maj 2018 träder en ny europeisk persondataskyddsreglering i kraft – dataskyddsförordningen. Förordningen blir direkt tillämplig som lag i Sverige och samtidigt upphör det nuvarande dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. De företag och organisationer som inte följer förordningen riskerar mycket höga sanktionsavgifter.

Dataskyddsförordningen ställer högre krav på dem som behandlar enskildas personuppgifter, oavsett verksamhet. Samtidigt kommer många av de registerförfattningar som finns idag att fortsatt gälla. De innehåller skyldigheter som ibland går längre än dataskyddsförordningen, och även begränsningar av rättigheterna i förordningen. Vidare kommer dataskyddsförordningen att kompletteras i Sverige av en ny dataskyddslag.

Utbildningen vänder sig till dig som har behov av att förbereda verksamheten inför den nya dataskyddsförordningen. Utbildningen är användbar oavsett om du arbetar strategiskt, operativt eller stödjande med införandet av GDPR i din verksamhet.

Huvudmålet med utbildningen är att orientera om den nya dataskyddsförordningen och dess påverkan för utförare inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård. Utbildningen syftar även till att förbereda kursdeltagarna inför det fortsatta arbetet med GDPR i den egna verksamheten. Under dagen diskuterar vi praktiska exempel och problemställningar som direkt berör kursdeltagarnas verksamhetsområden.

Du kommer att få möjlighet att ställa de frågor om GDPR du funderar över för din verksamhet och hur du praktiskt ska anpassa din verksamhet till GDPR. Vi fördjupar oss även i de nya rollerna och ansvarsområdena som GDPR medför. De anmälda är välkomna att lämna in skriftliga frågor innan utbildningen för svar och diskussion under utbildningsdagen.

Kursledare: Hanna Palmstierna
Hanna Palmstierna har lång erfarenhet och bred kunskap inom juridik, compliance och regulatoriska frågor med över 20 års erfarenhet inom finansmarknaden. Hon har innehaft ledande befattningar som Head of Legal & Compliance och som styrelseledamot i flera internationella bolag. Som specialistområden kan nämnas projektledning och implementering av Dataskyddsförordningen (GDPR), MiFID II, Solvens II, UCITS-direktiven, outsourcing, digitala serviceprojekt, implementering av it-system och bolagsstyrning. Hon har bred erfarenhet av utbildning och seminarieledning inom dessa områden.

Utbildningsdatum
20 februari 2018 i Stockholm, kl. 8.30 – 16.00, fullbokad och genomförd
7 maj 2018 i Stockholm, kl 8.30 - 16.00, Westmanska Palatset, fullbokad

Pris per deltagare:
2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård
3 950 kronor för icke medlemmar

Priserna är exklusive moms och anmälan är bindande
Fika och lunch ingår

Begränsat antal platser

Frågor om anmälan
info@svenskavard.se
070-779 12 94

Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter.

  Anmälan är bindande. Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119