Dokumentation inom LSS och HVB

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en utbildningsdag i ämnet dokumentation.

Dokumentation utgör ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. Dokumentationsskyldigheten gäller alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och Service till funktionshindrade (LSS). Skyldigheten gäller vid handläggning av ärenden samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamheten.

Under utbildningsdagen fördjupar vi oss i grundläggande frågorna om:

 • vad som ska dokumenteras?
 • vad syftet är med dokumentationen?
 • hur dokumentationen ska ske?
 • vem som ska utföra dokumentationen ?
 • och vem som ska använda dokumentationen?

I alla delar återkopplas frågorna till lagstyrningen och dess förarbeten för att ge en djupare förståelse. Praktisk vägledning som passar bäst för dem som redan har grundläggande kunskaper och som arbetar i ledande befattning med ansvar för dokumentation.

Utbildningen har sin tyngdpunkt på tillämpning i den egna verksamheten och hur man som ansvarig kan överföra kunskaperna till verksamhetens medarbetare.

Begränsat antal i gruppen för att deltagarna skall få ut så mycket som möjligt. Möjlighet att skicka in frågor i förväg för att ytterligare anpassa utbildningen till deltagarnas behov.

Kursledare
Marie-Louise Löfdahl
är sjuksköterska, vårdlärare och magister i ledning av välfärdsorganisationer. I många år har hon arbetat som kvalitetschef inom vård och omsorg med stor erfarenhet av LSS-verksamhet.
Tomas Theorin är socionom, doktorand i socialt arbete, har utbildat i dokumentation på många olika nivåer, senast som lärare på YH, med stor erfarenhet av HVB-verksamhet.

Utbildningsdatum
Återkommer våren 2019

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.
  3 950 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119