Egenkontroll – en del av kvalitetsarbetet

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning i egenkontroll - en del av kvalitetsarbetet.

Egenkontrollen är den del av kvalitetsarbetet som tydligast kan påvisa att insatserna leder till resultat genom mätning och uppföljning på individ- och verksamhetsnivå. Egenkontrollen i form av revision och internkontroll är också grundläggande för att säkerställa att man som utförare uppfyller det man sagt att man ska göra.

Syfte och mål
Syftet med utbildningen är att tydliggöra former för egenkontrollen i kvalitetsarbetet och att presentera effektiva metoder och verktyg för genomförandet. Kursen ska också bidra till att utförarna lättare uppfyller krav från klienter, beställare och myndigheter, och når en högre kvalitet i den egna verksamheten.

Innehåll och omfattning
- Olika delar av egenkontrollen
- Internrevision och internkontroll
- Uppföljning på individnivå
- Uppföljning på verksamhetsnivå
- Jämförelser på bransch- och nationell nivå
- Egenkontroll som en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet.
- Lagkrav
- Systemstöd
- Framtida utveckling

Kursledare

Patrik Ulander, Misa Kompetens

Utbildningsdatum
6 maj 2020 klockan 09.00-16.00 i Stockholm
Kurslokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119

Facebook
Facebook