Egenkontroll – en del av kvalitetsarbetet

Svenska Vård bjuder in fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en utbildning i egenkontroll som en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet. Kursen bygger vidare på ”Systematiskt kvalitetsledningsarbete inom vård och omsorg” men kan gås fristående.

Egenkontrollen är den del av kvalitetsarbetet som tydligast kan påvisa att insatserna leder till resultat genom mätning och uppföljning på individ- och verksamhetsnivå. Egenkontrollen i form av revision och internkontroll är också grundläggande för att säkerställa att man som utförare uppfyller det man sagt att man ska göra.

Syfte och mål
Syftet med utbildningen är att tydliggöra former för egenkontrollen i kvalitetsarbetet och att presentera effektiva metoder och verktyg för genomförandet. Kursen ska också bidra till att utförarna lättare uppfyller krav från klienter, beställare och myndigheter, och når en högre kvalitet i den egna verksamheten.

Innehåll och omfattning
- Olika delar av egenkontrollen
- Internrevision och internkontroll
- Uppföljning på individnivå
- Uppföljning på verksamhetsnivå
- Jämförelser på bransch- och nationell nivå
- Egenkontroll som en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet.
- Lagkrav
- Systemstöd
- Framtida utveckling

Kursledare

Patrik Ulander

Patrik Ulander, Pawima

Utbildningsdatum
28 november 2018 i Stockholm kl. 8.30 - 16.00

Lokal meddelas senare.

Pris per deltagare:
2 950 kr för medlemmar
3 950 kr för icke medlemmar
Priserna är exkl. moms
Lunch och fika ingår

Anmälan är bindande
Begränsat antal platser

Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter.

  Anmälan är bindande. Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119