FIT- ett arbetssätt för att öka delaktighet och självbestämmande över sin egen insats.

Svenska Vård, i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård, erbjuder  en digital grundläggande kurs  i FIT – Feedback Informed Treatment


Digital utbildning

Om FIT som arbetssätt

FIT är ett arbetssätt som  gör den enskilde delaktig i sin egen insats och ger oss som ger stöd/behandling feedback för att kontinuerligt följa upp och justera insatsen under tiden den pågår.

FIT – Feedback Informed Treatment – kan användas oberoende av metod och målgrupp, utöver samtalsterapi förekommer det i bl a sociala insatser, sysselsättning och omsorg. 

FIT är evidensbaserat och utgår från ett omfattande forskningsstöd, med tydliga manualer, utvecklade systemstöd och databaser. Skattningarna ORS och SRS är valida, reliabla och framför allt användbara under pågående insats.

FIT får allt större genomslag i Sverige och finns med i Socialstyrelsens metodguide. Arbetssättet är etablerat i Danmark och Norge, och det finns ett aktivt internationellt utbyte via ICCE.

Omfattning och innehåll

Denna grundutbildningen i FIT ger dig som  kursdeltagare verktyg och kompetens för att använda metodiken i mötet med nästa person i behov av stöd/insats. 

Under utbildningsdagen  lär vi oss grunderna för vad som är verksamt i vård och omsorg, om centrala begrepp i FIT samt skattningsinstrumenten ORS och SRS. 

Vi tränar oss i att introducera arbetssättet och skattningar för den enskilde.

Vi går igenom hur din organisationen, som du verkar i,  kan implementera FIT.  

Vi går igenom  kopplingen till professionell utveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Mer information om FIT finns bl a hos Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/ors-skattning-av-forandring/

Kursledare

Patrik Ulander, Svenska Vård

Patrik  är utbildad i Chicago av Scott Miller och certifierad utbildare hos ICCE. Patrik har utbildat ca 300 personer i Feedback Informed Treatment och har utforskat arbetssättet sedan 2015.

Utbildningsdatum
30 november 2021 klockan 09.00-16.00


Digital utbildning

 • Pris per deltagare

  Fysisk utbildning - på plats:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Digital utbildning - live webinar:

  2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  4 250 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår i de fysiska utbildningarna på plats.

  Begränsat antal platser.

  Här kan du läsa mer om hur vi anordnar våra digitala utbildningar:

  Digitala utbildningar hos Svenska Vård

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se


  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård. Svenska Vård följer de regler och rekommendationer som myndigheter fastslår avseende covid-19. Mot bakgrund av detta förbehåller vi oss rätten att om myndigheternas rekommendationer och regler omöjliggör att för oss att arrangera fysiska utbildningar, boka om dessa till digitala utbildningar.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119

 

Facebook
Facebook