Förebygg och hantera hot och våld inom vård och omsorg

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning i att förebygga och hantera hot och våld inom vård och omsorg.

En utbildning som riktar sig till anställda inom såväl fristående som offentliga verksamheter inom vård och omsorg som kan möta hot eller våld i sitt arbete. Lär dig hantera hotfulla och våldsamma situationer och att bemöta aggressiva beteenden med förebyggande åtgärder och strategier. Stor vikt läggs vid kommunikation och hur det egna förhållningssättet kan öka trygghet och säkerhet.

En mängd undersökningar visar att hot och våld ökar i många vårdverksamheter. Det går att påverka risker i möten med upprörda patienter eller anhöriga. Genom att rusta personal med aktuella kunskaper kan negativa konsekvenser både för den som utsätts och för organisationen undvikas. Kursen ger kunskap om åtgärder som kan sättas in förebyggande, akut eller som krisstöd. Teori och forskningsresultat bryts ned till praktiskt användbara verktyg. Diskussioner, teori och tillämpning varvas.

 

Mål med utbildningen är att ge deltagarna:

- Verktyg som minskar risken för hotfulla situationer

- Kunskap om rutiner som ökar trygghet och säkerhet

- Kunskap om förebyggande åtgärder

- Kunskap om sätt att minska risker i akuta situationer

- Ökad förståelse för hur det egna förhållningssättet påverkar svåra situationer

 

Kursledare: Alexander Tilly

Ansvarig för utbildningen är Alexander Tilly, leg. psykolog, är en av Sveriges ledande experter inom området konflikter, hot och våld. 2014 skrev han boken ”Förebygg hot och våld på jobbet” som nominerades till årets arbetsmiljöbok. Han har bland annat arbetat i regeringsuppdrag för Polismyndigheten om psykisk ohälsa.

Utbildningsdatum:
Återkommer våren 2019

Kurslokal meddelas senare.

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.
  3 950 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119