Frukostseminarium om HBTQ-ungdomar inom HVB

Svenska Vård bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium kring hur unga med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik kan mötas med ett inkluderande förhållningssätt – oavsett könsidentitet eller könsuttryck hos den enskilde individen.

Vid seminariet kommer Tiangruppen, som i våras mottog Svenska Vårds Hederspris, bidra med ökad kunskap om sitt fokus på HBTQ-personers livsvillkor med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter som ledord. Tiangruppen tar bland annat tar emot flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik. Något som ställer särskilda krav på såväl medarbetare som ledning.

Tiangruppen kommer att dela med sig av sina erfarenheter när det gäller att arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Där samtliga enheter är HBTQ-certifierade och aktivt arbetar med ett inkluderande förhållningssätt för att ge bästa bemötande och förutsättningar till ett bra liv för den enskilde.

Seminariet är fullbokat

Plats: Svenska Vård, Rådmansgatan 40, Stockholm

Datum och tid: Onsdag 12 juni klockan 09:00-10:15 (frukost serveras från klockan 08:30)

Medverkande:

Fatima Alassaad, områdeschef, Tiangruppen

Disa Steffner, föreståndare Dalilagården, Tiangruppen

Moderator:
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, Svenska Vård