IBIC – Individens behov i centrum

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en utbildning i IBIC - individens behov i centrum.

Av Sveriges 290 kommuner har redan fler än 200 fattat beslut om att införa IBIC i sina verksamheter. Denna utveckling pekar tydligt mot att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat framtida upphandlingar.

Svenska Vård kan hjälpa din verksamhet att stå väl förberedda när IBIC slår igenom på allvar i branschen. Vi har utbildat fler än 200 medarbetare från omkring 80 fristående och idéburna utförare och kommuner och under våren 2019 anordnar vi utbildningar i Stockholm och Göteborg.

Individens behov i centrum (IBIC) är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för verksamheter som arbetar med vuxna personer, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Arbetssättet ger verksamheten förutsättningar att använda ett gemensamt språk, en strukturerad dokumentation och en tydlig uppföljning och jämförelse av resultat.

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?
• Införande av arbetssättet IBIC kan ge en konkurrensfördel när fler och fler kommuner beslutar om att införa IBIC i sina verksamheter.
• Användandet av IBIC underlättar samarbetet mellan uppdragsgivare och utförare.
• IBIC är ett gemensamt språk och arbetssätt för att beskriva individens behov och mål. IBIC omfattar hela processen, från individens ansökan om insats till uppföljning av utförararens insats.

Omdömen från tidigare utbildningstillfällen:
"Kanonbra kursledare som gav bra förklaringar och bra exempel med kompletterande uppgifter för ytterligare förståelse."
"Föreläsaren var mycket engagerad och lätt att lyssna till. Mycket bra exempel från praktiken."

Kursledare: Marie-Louise Löfdahl


Ansvarig för utbildningen är Marie-Louise Löfdahl som är processledare för IBIC, sjuksköterska, vårdlärare och magister i ledning av välfärdsorganisationer. I många år har hon också arbetat som kvalitetschef.

Utbildningsdatum:
8 maj 2019 klockan 09.00-16.00 i Stockholm
14 maj 2019 klockan 09.00-16.00 i Göteborg

Kurslokaler meddelas senare

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.
  3 950 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119