IBIC – Individens behov i centrum

Svenska Vård bjuder in fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en utbildning i IBIC - individens behov i centrum.

Svenska Vård kan hjälpa din verksamhet att stå väl förberedda när IBIC slår igenom på allvar i branschen. Vi har utbildat fler än 150 medarbetare från omkring 75 fristående utförare och kommuner och under hösten 2018 anordnar vi utbildningar i Stockholm, Göteborg och Örebro.

Individens behov i centrum (IBIC) är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för verksamheter som arbetar med vuxna personer, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Utbildningen är starten för din verksamhets utveckling av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av behov utifrån WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Arbetssättet IBIC ger verksamheten förutsättningar att använda ett gemensamt språk, en strukturerad dokumentation och en tydlig uppföljning och jämförelse av resultat.

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?
• Införande av arbetssättet IBIC kan ge en konkurrensfördel när fler och fler kommuner beslutar om att införa IBIC i sina verksamheter.
• Användandet av IBIC underlättar samarbetet mellan uppdragsgivare och utförare.
• IBIC är ett gemensamt språk och arbetssätt för att beskriva individens behov och mål. IBIC omfattar hela processen, från individens ansökan om insats till uppföljning av utförararens insats.

Kommentarer från tidigare utbildningstillfällen:
"Kanonbra kursledare som gav bra förklaringar och bra exempel med kompletterande uppgifter för ytterligare förståelse."
"Föreläsaren var mycket engagerad och lätt att lyssna till. Mycket bra exempel från praktiken."

Kursledare: Marie-Louise Löfdahl


Ansvarig för utbildningen är Marie-Louise Löfdahl som är processledare för IBIC, sjuksköterska, vårdlärare och magister i ledning av välfärdsorganisationer. I många år har hon också arbetat som kvalitetschef.

Utbildningsdatum:
26 september 2018 Stockholm, kl. 8.30 - 16.00
17 oktober 2018 Göteborg, kl. 8.30 - 16.00
14 november 2018 Örebro, kl. 8.30 - 16.00

Lokaler för utbildningarna meddelas senare.

Pris per deltagare:
2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård
3 950 kronor för icke medlemmar
Priserna är exklusive moms och anmälan är bindande.
Fika och lunch ingår.

Begränsat antal platser

Frågor om anmälan
info@svenskavard.se
070-779 12 94

Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter.

  Anmälan är bindande. Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119