IBIC – Individens behov i centrum

Svenska Vård bjuder in fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en utbildning i IBIC - individens behov i centrum.

Till dags dato har cirka 200 av landets 290 kommuner fattat beslut om att införa IBIC (individens behov i centrum) i sina verksamheter. En utveckling som innebär att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat upphandlingar.

Individens behov i centrum (IBIC) är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för verksamheter som arbetar med vuxna personer, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Utbildningen är starten för din verksamhets utveckling av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av behov utifrån WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Arbetssättet IBIC ger verksamheten förutsättningar att använda ett gemensamt språk, en strukturerad dokumentation och en tydlig uppföljning och jämförelse av resultat.

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?
• Införande av arbetssättet IBIC kan ge en konkurrensfördel när fler och fler kommuner beslutar om att införa IBIC i sina verksamheter.
• Användandet av IBIC underlättar samarbetet mellan uppdragsgivare och utförare.
• IBIC är ett gemensamt språk och arbetssätt för att beskriva individens behov och mål. IBIC omfattar hela processen, från individens ansökan om insats till uppföljning av utförararens insats.

Kommentarer från tidigare utbildningstillfällen:
"Kanonbra kursledare som gav bra förklaringar och bra exempel med kompletterande uppgifter för ytterligare förståelse."
"Föreläsaren var mycket engagerad och lätt att lyssna till. Mycket bra exempel från praktiken."

Kursledare: Marie-Louise Löfdahl


Ansvarig för utbildningen är Marie-Louise Löfdahl som är processledare för IBIC, sjuksköterska, vårdlärare och magister i ledning av välfärdsorganisationer. I många år har hon också arbetat som kvalitetschef.

Utbildningsdatum:
14 februari 2018 Stockholm, kl. 8.30 - 16.00, Westmanska Palatset - Anmälan stängd
7 mars 2018 Göteborg, kl. 8.30 - 16.00, Folkets hus - Anmälan stängd
11 april 2018 Huskvarna, kl. 8.30 - 16.00, Kungsportens konferens - Anmälan stängd
15 maj 2018 i Stockholm, kl. 8.30 - 16.00
Kurslokaler meddelas senare

Pris per deltagare:
2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård
3 950 kronor för icke medlemmar
Priserna är exklusive moms och anmälan är bindande.
Fika och lunch ingår.

Begränsat antal platser

Frågor om anmälan
info@svenskavard.se
070-779 12 94

Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Anmälan är bindande. Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.
  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen
  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119