Introduktion till ny LSS-standard

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsintroduktion om ny nationell standard för kvalitetssäkring av LSS.

2015 inledde vi i Svenska Vård ett arbete med att ta fram nationella standarder för kvalitetssäkring av HVB  . Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet och 2019 presenterades HVB standarden. Nu finns det även en LSS-standard klar som SIS har tagit fram.

I arbetet med LSS-standarden har  kommuner, myndigheter, utförare och brukarorganisationer samverkat för att hitta en nivå som säkerställer högt ställda krav, med brukaren i centrum.

Intresset för standarden är stort både bland beställare, utförare och aktörer. Svenska Vård arrangerar därför en introduktionsutbildning fysiskt eller digitalt där vi fördjupar oss i innehållet med utgångspunkt i följande punkter:

 • Bakgrunden till standarden
 • Kring standarder och certifiering
 • Innehållet:
  • Omfattning, termer och definitioner
  • Individen
   • Helhetssyn, hälsa, kommunikation, relationer, mm
   • Psykisk ohälsa, riskbeteende, våld, demens, mm
  • Bostad
  • Organisation
   • Värdegrund, etik, integritet
   • Systematisk kvalitetsledning
   • Dokumentation
  • Exempel på arbetssätt
   • Introduktion av enskild till ny bostad
   • Introduktion av nyanställd
   • Reflektionstid för personal
   • Stöd till verksamheten
   • Boendemiljö
  • Nyttan av standarder i framtiden
   • Branschens utveckling
   • För enskilda verksamheter
  • Möjligheter till fortsatt arbete med grund i standarden

Under utbildningsdagen lär vi oss om hur ett förbättringsarbete med grund i standarden går till i praktiken och hur en verksamhet skulle kunna gå vidare till en  certifiering sig utifrån den.

Klicka här för mer information om standarden.

Kursledare

Pernilla Åkesson , Fogdaröd Omsorg , vård & skola

Patrik Ulander, Pawima AB

Utbildningstillfället kommer  att livesändas digitalt. 

 

Utbildningsdatum
14 december klockan 09.00-16.00
Kurslokal:  digital utbildning

 • Pris per deltagare

  Fysisk utbildning - på plats:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Digital utbildning - live webinar:

  2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  4 250 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår i de fysiska utbildningarna på plats.

  Begränsat antal platser.

  Här kan du läsa mer om hur vi anordnar våra digitala utbildningar:

  Digitala utbildningar hos Svenska Vård

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se


  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård. Svenska Vård följer de regler och rekommendationer som myndigheter fastslår avseende covid-19. Mot bakgrund av detta förbehåller vi oss rätten att om myndigheternas rekommendationer och regler omöjliggör att för oss att arrangera fysiska utbildningar, boka om dessa till digitala utbildningar.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119
Facebook
Facebook