Lågaffektivt bemötande – metoder och tillvägagångssätt

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning i ämnet Lågaffektivt bemötande – metoder och tillvägagångssätt.


Delta på plats eller digitalt.

Inom verksamheter för vård, omsorg och behandling sker dagligen möten med barn, unga och vuxna som i vissa fall saknar specifik diagnos men som har bekymmer med problemskapande och utmanande beteende. Situationer med utmanande beteende innebär en påfrestning för alla berörda och för att hantera dessa situationer har förhållningssättet lågaffektivt bemötande blivit en vanligt förekommande metod.

Lågaffektivt bemötande ingår i den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter. Det lågaffektiva bemötandet fokuserar på personalens bemötande av personer med utmanande beteende och inte på själva beteendet. Metoden går ut på att undvika att bidra till ökad konfliktnivå. Genom att personalen reglerar sina egna affekter kan de minska personens stress vilken annars kan leda till utmanande beteenden. Metoden tillämpas i huvudsak i mötet med personer med autismspektrumdiagnoser, men har även visat sig användbar vid bemötande av personer som saknar diagnos.

Att anpassa bemötandet efter brukarens känsloläge kräver att personalen är lyhörd inför personens känslouttryck och vad de betyder. För att lyckas med införandet av metoden krävs därför konkreta verktyg som fungerar för personalen i verksamhetens dagliga arbete. Under utbildningsdagen fördjupar vi oss därför i nedanstående delområden:

Grunderna i lågaffektivt bemötande

 • Vår syn på människan
 • Ansvarsprincipen
 • Kontrollprincipen

Konkreta verktyg – hur omsätter vi lågaffektivt bemötande i det dagliga arbetat

 • Hantera, utvärdera & förändra
 • Affektregleringsmodellen
 • Hur och när gör vi vad?
 • Om konsten att göra rätt saker vid rätt tillfälle

Omdömen från tidigare utbildningstillfällen:

"Jag är otroligt nöjd med kursdagen."
"En mycket givande utbildningsdag!"

Kursledare: Jeanette Johansson-Ånmark, Sverigehälsan


Jeanette arbetar som verksamhetsutvecklare på Sverigehälsan och har många års erfarenhet av arbete med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ökade sårbarheter och stresskänslighet.

Utbildningsdatum:

26 oktober 2021 klockan 09.00-16.00 i Stockholm
Kurslokal: meddelas senare

Delta på plats eller digitaltt.

 • Pris per deltagare

  Fysisk utbildning - på plats:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Digital utbildning - live webinar:

  2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  4 250 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår i de fysiska utbildningarna på plats.

  Begränsat antal platser.

  Här kan du läsa mer om hur vi anordnar våra digitala utbildningar:

  Digitala utbildningar hos Svenska Vård

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se


  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård. Svenska Vård följer de regler och rekommendationer som myndigheter fastslår avseende covid-19. Mot bakgrund av detta förbehåller vi oss rätten att om myndigheternas rekommendationer och regler omöjliggör att för oss att arrangera fysiska utbildningar, boka om dessa till digitala utbildningar.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119
Facebook
Facebook