Ledarskap inom vård och omsorg

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning i ledarskap inom vård och omsorg.

Rörligheten på arbetsmarknaden är stor. Inom vård och omsorgen byts medarbetar ut med hög frekvens, vilket ger negativa konsekvenser för både arbetsgruppers samhörighet och effektivitet och för brukare/klienter/patienter. Vad består ett ledarskap som skapar motivation hos medarbetare av? Under de senaste decennierna har nya böcker och teorier om ledarskap producerats med hög frekvens, och det kan vara svårt att orientera sig i vad som faktiskt är ett effektivt sätt att leda och vad som verkligen skapar arbetsglädje, motivation och välmående på arbetsplatsen.

Den här utbildningen syftar till att ge dig som ledare en forskningsförankrad kunskap om hur du kan leda för att skapa motivation hos dina medarbetare. Du får konkreta verktyg att ta med dig in i din verksamhet att hantera svårigheter med och vägledning i hur du kan skapa förutsättningar för dina medarbetare att få motivation för sitt arbete.

Under utbildningen lär du dig mer om bland annat:

 • Vad gör en bra ledare?
 • Olika ledarstilar: låt-gå, transaktionellt eller transformerande ledarskap
 • Olika typer av motivation hos medarbetare (self determination theory)
 • Att som ledare skapa förutsättningar för rätt motivation
 • Tips på kompetens-, samhörighets- och autonomistödjande ledarskap
 • Att bryta gnäll- och klagandespiraler
 • Kommunikation i effektiva grupper
 • Verktyg för att utvärdera sitt arbete som arbetsgrupp

Under utbildningen fokuserar vi även på gruppsykologi och vad en arbetsgrupp behöver för att utvecklas till ett effektivt och välmående team:

 • IMGD (integrated model of group development): hur en grupp utvecklas från en ”omogen” grupp med osäkerhet och konflikter, till ett välfungerande team där man har roligt på jobbet
 • Reflektion kring den egna gruppens utvecklingsfas
 • IPO-modellen (Input Processes och Outputs): vad behöver en grupp göra för att arbeta effektivt tillsammans och för att gruppmedlemmarna ska känna stöd och trygghet?
 • Reflektion kring egna utvecklingsområden i den egna gruppen

Kursledare: Charlotte Råwall

Ansvarig för utbildningen är Charlotte Råwall är leg psykolog och leg sjuksköterska. Efter några år som sjuksköterska inom slutenvård och primärvård har hon under större delen av sin yrkesverksamhet arbetat som klinisk psykolog. De senaste åren har hon haft rollen som organisationskonsult med uppdrag som chefshandleding, medarbetarhandledning, grupputveckling och utbildningar inom ledarutvecklingsområdet. Hon har också under flera år handlett medarbetare och arbetsledare inom socialtjänsten. Hon är en mycket omtyckt kursledare och har förmåga att göra teorier konkreta och praktiskt tillämpbara.

Omdömen från tidigare utbildningar:
”Jättebra utbildning med en kunnig och trygg föreläsare. Faktiskt en av de bästa utbildningar jag varit på."

"Bra att allt var forskningsbaserat och att det gav en helhetsbild både hur man kan arbeta med medarbetaren, gruppen och även hur man kan påverka som chef.”

Utbildningsdatum:
23 oktober 2019 klockan 09.00-16.00 i Stockholm
Kurslokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm
7 november 2019 klockan 09.00-16.00 i Göteborg
Kurslokal meddelas vid ett senare tillfälle

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna
  3 950 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119

Facebook
Facebook