Lex Sarah – krav och skyldigheter

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning om Lex Sarah – krav och skyldigheter.Utbildningstillfället i Stockholm kommer även att livesändas digitalt.

Lex Sarah är de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. I lex Sarah ingår även en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter att ha tagit emot en rapport utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Lex Sarah gäller oavsett verksamhetens driftsform, offentlig som fristående, och omfattar verksamheter inom SoL, vid Statens institutionsstyrelse (SiS) och LSS.

Syftet med utbildningen är att tydliggöra de krav och skyldigheter som ställs på dem som bedriver verksamhet som omfattas av lex Sarah. Utbildningen tydliggör bland annat centrala skyldigheter i lex Sarah: rapporteringsskyldigheten, utredningsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja missförhållandet och anmälningsskyldigheten.

Under utbildningsdagen fokuserar vi bland annat på:

- Bakgrund och syftet med lex Sarah

- Rapporteringsskyldigheten. Vad är ett missförhållande och vem är skyldig att rapportera?

- Utredningsskyldigheten. Vad ska utredas och vem ska göra utredningen?

- När ska lex Sarah-anmälan göras till IVO och vem ska göra det?

- Andra avvikelser inom socialtjänsten

- Andra anmälningsskyldigheter som kan aktualiseras samtidigt med lex Sarah

Kursledare: Kerstin Jonsson, sakkunnig i tillsyns- & tillståndsfrågor

Kerstin är socionom med lång och bred erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Hon har i många år arbetat med tillsyn- och tillståndsfrågor på Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och IVO. Under tre år arbetade Kerstin hos Humana med utbildningar och som sakkunnig i tillståndsfrågor.

Utbildningsdatum:

5 maj 2021 klockan 09.00-16.00 i Stockholm
Kurslokal: meddelas senare

Utbildningstillfället i Stockholm kommer även att livesändas digitalt.

 • Pris per deltagare

  Fysisk utbildning - på plats:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Digital utbildning - live webinar:

  2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  4 250 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår i de fysiska utbildningarna på plats.

  Begränsat antal platser.

  Här kan du läsa mer om hur vi anordnar våra digitala utbildningar:

  Digitala utbildningar hos Svenska Vård

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se


  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård. Svenska Vård följer de regler och rekommendationer som myndigheter fastslår avseende covid-19. Mot bakgrund av detta förbehåller vi oss rätten att om myndigheternas rekommendationer och regler omöjliggör att för oss att arrangera fysiska utbildningar, boka om dessa till digitala utbildningar.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119
Facebook
Facebook