Missbruk och beroende inom vård och omsorg

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning i ämnet Missbruk och beroende inom vård och omsorg.

Digital utbildning.

Missbruk/beroende är en av de största formerna av psykisk ohälsa i Sverige idag. Inom verksamheter för vård, omsorg och behandling dyker problematiken upp både som ett tydligt uppdrag att arbeta med eller ett parallellt problem tillsammans med annan social och psykiska ohälsan.

Som personal inom verksamheter för vård, omsorg och behandling är det nödvändigt med grundläggande kunskaper om hur missbruk och beroende kan gestalta sig samt hur man bäst arbetar med dessa frågor. Modern behandling av beroende handlar om att möta hela människan, att förstå dennes historia och förmågor samt ha individen i fokus.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring hur missbruk och beroende kan förstås utifrån ett biologiskt, psykologiskt samt socialt perspektiv, hur problematiken ser olika ut utifrån vilket av dessa perspektiv som bidrar mest till missbruket samt bidra med konkreta metoder och arbetssätt.

Med stöd i den senaste forskningen utforskar vi under dagen hur ett individstyrt förhållningssätt kan vara ett effektivt arbetssätt med en beroendeproblematik. De delområden som kommer att belysas under utbildningsdagen är:

 • Kunskap – inte ideologi som utgångspunkt i bedömning och arbetssätt
 • Vad säger den internationella forskningen om missbruk som psykisk ohälsa?
 • Alliansskapande med klienter som har missbruk -beroendeproblematik
 • Anknytning och beroende

Vi kommer utifrån dessa delområden att djupdyka i konkreta metoder att använda i det dagliga arbetet.

Omdömen från tidigare utbildningstillfällen:

"Tobias är en superduktig föreläsare!"
"En mycket bra utbildningsdag, allt var bra ordnat."

Kursledare: Tobias Sahlin

Tobias arbetar som Leg psykoterapeut vid Samtalsinstitutet. Han har mer än 25 års erfarenhet av kliniskt arbete, handledning och utbildning inom beroendefrågor.

Utbildningsdatum:
2 juni 2021 klockan 09.00-16.00
Kurslokal: meddelas senare

Digital utbildning.

 • Pris per deltagare

  Fysisk utbildning - på plats:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Digital utbildning - live webinar:

  2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  4 250 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår i de fysiska utbildningarna på plats.

  Begränsat antal platser.

  Här kan du läsa mer om hur vi anordnar våra digitala utbildningar:

  Digitala utbildningar hos Svenska Vård

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se


  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård. Svenska Vård följer de regler och rekommendationer som myndigheter fastslår avseende covid-19. Mot bakgrund av detta förbehåller vi oss rätten att om myndigheternas rekommendationer och regler omöjliggör att för oss att arrangera fysiska utbildningar, boka om dessa till digitala utbildningar.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119

Facebook
Facebook