Motiverade medarbetare som stannar – ledarskap för chefer inom vård och omsorg

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning i ledarskap för chefer inom vård och omsorg.

Rörligheten på arbetsmarknaden är stor. Inom vård och omsorgen byts medarbetar ut med hög frekvens, vilket ger negativa konsekvenser för både arbetsgruppers samhörighet och effektivitet och för brukare/klienter/patienter. Vad består ett ledarskap som skapar motivation hos medarbetare av? Under de senaste decennierna har nya böcker och teorier om ledarskap producerats med hög frekvens, och det kan vara svårt att orientera sig i vad som faktiskt är ett effektivt sätt att leda och vad som verkligen skapar arbetsglädje, motivation och välmående på arbetsplatsen.

Den här utbildningen syftar till att ge dig som ledare en forskningsförankrad kunskap om hur du kan leda för att skapa motivation hos dina medarbetare. Du får konkreta verktyg att ta med dig in i din verksamhet att hantera svårigheter med och vägledning i hur du kan skapa förutsättningar för dina medarbetare att få motivation för sitt arbete.

Under utbildningen lär du dig mer om bland annat:

- Att leda inom vård och omsorg – för- och nackdelar med NPM (New public management)

- Vem är du som ledare?

- Olika typer av motivation hos medarbetare

- Anpassa ledarskapet efter medarbetares personlighet eller behov?

- Grundläggande behov i arbetslivet: kompetens, samhörighet och autonomi

- Kompetensfrämjande ledarskap – Främja ett steg-för-steg-tänkande – Hur du ger positiv återkoppling som når fram

- Samhörighetsfrämjande ledarskap: – Samhörighetsfrämjande kommunikation – Att bryta gnällspiraler och klagande

- Autonomifrämjande ledarskap: – Betydelsen av valfrihet – Delegera rätt

- Att framföra ett budskap

Kursledare: Charlotte Råwall

Ansvarig för utbildningen är Charlotte Råwall är leg psykolog och leg sjuksköterska. Efter några år som sjuksköterska inom slutenvård och primärvård har hon under större delen av sin yrkesverksamhet arbetat som klinisk psykolog. De senaste åren har hon haft rollen som organisationskonsult med uppdrag som chefshandleding, medarbetarhandledning, grupputveckling och utbildningar inom ledarutvecklingsområdet. Hon har också under flera år handlett medarbetare och arbetsledare inom socialtjänsten. Hon är en mycket omtyckt kursledare och har förmåga att göra teorier konkreta och praktiskt tillämpbara.

Utbildningsdatum:
Återkommer våren 2019

Kurslokaler meddelas senare.

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.
  3 950 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119