NPF-anpassad verksamhet

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning om hur man skapar en NPF-anpassad verksamhet.


Denna utbildning  kommer även att livesändas digitalt. Som deltagare kan du då alltså välja att närvara digitalt eller på plats i våra lokaler, Rådmansgatan 40 i Stockholm.

5-7 % av befolkningen i Sverige har idag en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Utöver detta finns det ett stort mörkertal av barn och ungdomar med andra former av ökad sårbarhet. Att leva med ökad sårbarhet utan att få rätt stöd ökar risken för olika former av problemskapande beteende såsom psykisk ohälsa, utåtagerande beteende, missbruk och hemmasittande.

Ofta konstateras i en verksamhet att en individ har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utan att någon anpassning görs för att möta problematiken. Bristen på anpassning av verksamheten handlar i många fall om att verktyg saknas för hur man på bästa sätt kan anpassa efter individens specifika behov.

Utbildningsdagen innehåller tre huvudområden som alla är kopplade till hur man i sin verksamhet kan förbättra omsorgen för individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning:

- Ökad kunskap och förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

- Ökad kunskap och förståelse för individens behov

- Anpassning av verksamheten genom tydliggörande pedagogik och en tillgänglig lärandemiljö

Kursledare: Jeanette Johansson-Ånmark, Sverigehälsan.
Jeanette har många års erfarenhet av arbete med individer med ökade sårbarheter och stresskänslighet. Jeanette utbildar även inom tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Utbildningsdatum:
14 oktober 2020 klockan 09.00-16.00 i Stockholm
Kurslokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm

Denna utbildning kommer även att livesändas digitalt.

 • Pris per deltagare

  Fysisk utbildning - på plats:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Digital utbildning - live webinar (Stockholm):

  2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  4 250 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår i de fysiska utbildningarna på plats.

  Begränsat antal platser.

  Här kan du läsa mer om hur vi anordnar våra digitala utbildningar:

  Digitala utbildningar hos Svenska Vård

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119
Facebook
Facebook