Ny nationell standard för kvalitetssäkring av HVB

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning om ny nationell standard för kvalitetssäkring av HVB.

2015 inledde Svenska Vård ett arbete med att ta fram en nationell standard för kvalitetssäkring av HVB. Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet och våren 2019 presenterades den nya standarden.

I arbetet med HVB-standarden har kommuner, myndigheter, utförare och brukarorganisationer samverkat för att hitta en nivå som säkerställer högt ställda krav, med klienten i centrum.

Intresset för standarden är stort både bland beställare, utförare och aktörer som SKL och IVO och Svenska Vård arrangerar därför en introduktionsutbildning där vi fördjupar oss i innehållet med utgångspunkt i:

 • Uppdraget HVB
 • Ledningssystem
 • Evidensbaserad praktik
 • Processens faser: Inskrivning – Insats – Utskrivning
 • Personal och kompetens
 • Arbets- och boendemiljö
 • Skola och arbete
 • Kost

Under utbildningsdagen lär vi oss om hur ett förbättringsarbete med grund i standarden går till i praktiken och hur en verksamhet kan certifiera sig utifrån den.

Klicka här mer information om standarden.

Kursledare

Patrik Ulander, Misa Kompetens

Utbildningsdatum
3 september 2019 klockan 09.00-16.00
Kurslokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm
Fullbokat

28 november 2019 klockan 09.00-16.00 i Höör
Kurslokal: Fogdaröd omsorg, vård och utbildning

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna
  3 950 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119
Facebook
Facebook