Ny standard för kvalitetssäkring av HVB – Workshops

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling till en en serie workshops i ämnet Ny nationell standard för kvalitetssäkring av HVB.

Denna utbildningsomgång pågår och avslutas under våren 2021. En ny utbildningsomgång kommer att starta hösten 2021.

2015 initierade Svenska Vård, i samverkan med Svenska Institutet för standarder (SIS), arbetet med att ta fram en nationell standard för kvalitetssäkring av HVB. Ett 20-tal andra aktörer anslöt sig till arbetet som sedermera resulterade i en nationell standard.

2020 går arbetet in i en ny fas - att standarden för HVB används och skapar nytta i HVB-verksamheter.

HVB-standarden har väckt stor uppmärksamhet och många visar intresse för hur den kan fungera som en gemensam överenskommelse kring återkommande problem. Förutom HVB-verksamheter har kommuner, beställare och myndigheter som Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg engagerat sig i utvecklingen av den nya standarden.

Svenska Vård erbjuder under 2020 en serie workshops i ett sammanhållet program med utgångspunkt i standarden. Alla workshops har ett tema där inbjudna föreläsare bidrar till att skapa förutsättningar för att bygga struktur utifrån innehållet. Mellan varje workshop arbetar deltagarna med hemuppgifter som utgår från den egna verksamheten och som presenteras på nästa träff för utbyte med övriga deltagare.

Programmet är öppet för alla som driver HVB, oavsett huvudmannaskap eller organisationstillhörighet. Vi vill verka för ett utbyte mellan olika typer av inriktningar med fokus på bättre insatser för våra klienter.

Deltagande ska leda till att verksamheten tar nästa steg mot en certifiering utifrån standarden. Hela programmet utformas i samarbete med sakkunniga inom certifiering och standarder, som också har erfarenhet från social vård och omsorg.

För bästa möjliga utbyte mellan deltagarna begränsas antalet medverkande verksamheter till 20 st.

Programansvarig: Patrik Ulander, ansvarig för Svenska Vårds utbildningar inom kvalitet och medlem i den tekniska kommittén för HVB-standarden.

Inbjudna föreläsare:

 • SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
 • SKR Kommentus Inköpscentral
 • Socialstyrelsen
 • Arbetsmiljöverket
 • Brandskyddsföreningen
 • Företrädare för brukarorganisationer
 • Sakkunniga inom kvalitet, standarder och certifiering

Utbildningsprogram och datum:

Workshop 1 - Standarden för kvalitetssäkring av HVB
8-9 september i Stockholm klockan 09.00-16.00
Kurslokal: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70

 • Presentation av standarden
 • Omfattning och innehåll
 • Hur standarder fungerar, inkl certifiering
 • Ledningssystem
 • Genomgång inför slutpresentation
 • Gästföreläsare
 • Hemuppgift

Workshop 2 - HVB som verksamhet
10-11 november 2020 klockan 09.00-16.00
Kurslokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm

 • Uppdraget HVB
 • Krav utöver standarden: lag och föreskrift
 • Processens faser
 • Evidensbaserad praktik
 • Gästföreläsare
 • Hemuppgift

Workshop 3 - Krav utöver insatsen
16-17 mars 2021 klockan 09.00-16.00
Kurslokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm

 • Arbetsmiljö
 • Brandskydd
 • Hälso- och sjukvård
 • Skola
 • Tillgänglighet
 • Kost
 • Gästföreläsare
 • Hemuppgift

Workshop 4 - Presentation av slutarbeten
18-19 maj 2021 klockan 09.00-16.00
Kurslokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm

 • Posterpresentationer
 • Summering av genomfört program
 • Arbetet vidare mot en certifiering

 

Facebook
Facebook