Ny standard för kvalitetssäkring av HVB – Workshops

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling till en en serie workshops i ämnet Ny nationell standard för kvalitetssäkring av HVB.

 

2015 initierade Svenska Vård, i samverkan med Svenska Institutet för standarder (SIS), arbetet med att ta fram en nationell standard för kvalitetssäkring av HVB. Ett 20-tal andra aktörer anslöt sig till arbetet som sedermera resulterade i en nationell standard.

Nu går arbetet in i en ny fas - att standarden för HVB används och skapar nytta i HVB-verksamheter.

HVB-standarden har väckt stor uppmärksamhet och många visar intresse för hur den kan fungera som en gemensam överenskommelse kring återkommande problem. Förutom HVB-verksamheter har kommuner, beställare och myndigheter som Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg engagerat sig i utvecklingen av den nya standarden.

Svenska Vård erbjuder under 2021 och 2022 en serie workshops i ett sammanhållet program med utgångspunkt i standarden. Alla workshops har ett tema där inbjudna föreläsare bidrar till att skapa förutsättningar för att bygga struktur utifrån innehållet. Mellan varje workshop arbetar deltagarna med hemuppgifter som utgår från den egna verksamheten och som presenteras på nästa träff för utbyte med övriga deltagare.

Programmet är öppet för alla som driver HVB, oavsett huvudmannaskap eller organisationstillhörighet. Vi vill verka för ett utbyte mellan olika typer av inriktningar med fokus på bättre insatser för våra klienter.

Deltagande ska leda till att verksamheten tar nästa steg mot en certifiering utifrån standarden. Hela programmet utformas i samarbete med sakkunniga inom certifiering och standarder, som också har erfarenhet från social vård och omsorg.

För bästa möjliga utbyte mellan deltagarna begränsas antalet medverkande verksamheter till 20 st.

Programansvarig: Patrik Ulander, ansvarig för Svenska Vårds utbildningar inom kvalitet och ordförande i TK617 Tjänster inom social omsorg och omvårdnad.

Inbjudna föreläsare:

 • SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
 • SKL Kommentus Inköpscentral
 • Socialstyrelsen
 • RISE - Research Institutes of Sweden
 • SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Företrädare för brukarorganisationer
 • Sakkunniga inom kvalitet, standarder och certifiering

Utbildningsprogram och datum:

Workshop 1 - Standarden för kvalitetssäkring av HVB
8-9 mars  2022 klockan 09.00-16.00, Stockholm
Kurslokal: meddelas vid ett senare tillfälle

 • Presentation av standarden
 • Omfattning och innehåll
 • Hur standarder fungerar, inkl certifiering
 • Ledningssystem
 • Genomgång inför slutpresentation
 • Gästföreläsare
 • Hemuppgift

Workshop 2 - HVB som verksamhet
17-18 maj  2022 klockan 09.00-16.00, Stockholm
Kurslokal: meddelas vid ett senare tillfälle

 • Uppdraget HVB
 • Krav utöver standarden: lag och föreskrift
 • Processens faser
 • Evidensbaserad praktik
 • Gästföreläsare
 • Hemuppgift

Workshop 3 - Krav utöver insatsen
8-9 september 2022 klockan 09.00-16.00, Stockholm
Kurslokal: meddelas vid ett senare tillfälle

 • Arbetsmiljö
 • Brandskydd
 • Hälso- och sjukvård
 • Skola
 • Tillgänglighet
 • Kost
 • Gästföreläsare
 • Hemuppgift

Workshop 4 - Presentation av slutarbeten
15-16 november 2022  klockan 09.00-16.00, Stockholm
Kurslokal: meddelas vid ett senare tillfälle

 • Posterpresentationer
 • Summering av genomfört program
 • Arbetet vidare mot en certifiering
 • Pris per deltagare:

  23 500 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  23 500 kronor för medlemmar i Famna.
  25 000 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård. Svenska Vård följer de regler och rekommendationer som myndigheter fastslår avseende covid-19. Mot bakgrund av detta förbehåller vi oss rätten att om myndigheternas rekommendationer och regler omöjliggör att för oss att arrangera fysiska utbildningar, boka om dessa till digitala utbildningar.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119
Facebook
Facebook