Offentlig upphandling för anbudsgivare

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning i offentlig upphandling för anbudsgivare.


Denna utbildning  kommer även att livesändas digitalt. 

Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft. För att delta i en offentlig upphandling är det viktigt för en anbudsgivare att känna till hur upphandlingsprocessen fungerar och vad som är viktigt att tänka på. EU:s regler om offentlig upphandling syftar bland annat till att leverantörer ska kunna konkurrera om offentliga kontrakt på lika villkor. En anledning till att EU har sett över reglerna är att lagstiftaren vill förenkla för små och medelstora företag att lämna anbud. Upphandlingslagarna gäller exempelvis för kommuner och landsting vid anlitande av utförare inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård.

Syftet med kursen att deltagare ska få en inblick i upphandlingsreglerna för att främja jämlika konkurrensmöjligheter.  Under kursen orienterar vi oss inom lagarna som reglerar den offentliga upphandlingen med fokus på lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Målsättningen är att du som deltagare ska erhålla grundläggande förståelse för upphandlingsregelverket och dess innehåll. Efter genomförd utbildning ska du känna dig trygg i utformningen av regelverket och hur du kan nyttja regelverket i din kommunikation med upphandlande myndigheter.

Utbildningen vänder sig till dig som har behov av att få en överblick eller öka din kunskap om offentlig upphandling. Utbildningen är användbar oavsett om du arbetar strategiskt, operativt eller stödjande vid inlämning av anbud mot offentlig sektor.

Kursledare: Amar Al-Djaber

Ansvarig för utbildningen är Amar Al-Djaber som är upphandlingskonsult och har tio års erfarenhet av arbete med genomförande av upphandlingar, utredningar och utbildningar inom offentlig sektor. Amar har tidigare arbetat på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet, agerat anbudsgivare och driver numera upphandlingskonsultföretaget Zian AB. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt.

Omdömen från tidigare utbildningstillfällen:
"Föreläsaren var strålande och arrangemanget runt omkring kändes väldigt trevligt."
"Trevligt överhuvudtaget. Bra lokaler, bra förfriskningar och lunch. Kunnig föreläsare."

Utbildningsdatum
23 mars  2021 klockan 09.00-16.00 i Stockholm

Denna utbildning kommer även att livesändas digitalt.

 • Pris per deltagare

  Fysisk utbildning - på plats:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Digital utbildning - live webinar (Stockholm):

  2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  4 250 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår i de fysiska utbildningarna på plats.

  Begränsat antal platser.

  Här kan du läsa mer om hur vi anordnar våra digitala utbildningar:

  Digitala utbildningar hos Svenska Vård

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård. Svenska Vård följer de regler och rekommendationer som myndigheter fastslår avseende covid-19. Mot bakgrund av detta förbehåller vi oss rätten att om myndigheternas rekommendationer och regler omöjliggör att för oss att arrangera fysiska utbildningar, boka om dessa till digitala utbildningar.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119

 

Facebook
Facebook