Organisatorisk och social arbetsmiljö

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Den reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling, och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Trots tydligare ansvarsförklaring står svaret på frågan hur arbetsgivaren praktiskt genomför det psykosociala arbetsmiljöarbetet ofta obesvarad.

Psykisk ohälsa är stigmatiserat och tabubelagt och förknippad med skam och skuld. Orsakerna kan vara många och både handla om utmaningar i privatlivet och på jobbet, och oavsett var kärnan till problemet ligger får det ofta konsekvenser på arbetsplatsen. Kunskapen i samhället kring psykisk ohälsa generellt är låg och det kan vara svårt att närma sig någon man misstänker må dåligt. Det är det en komplex utmaning att skapa en öppen och tillåtande arbetsmiljökultur för att kunna arbeta proaktivt i en så stor utsträckning som möjligt.

Denna utbildning utgår från AFS 2015:4 och koncentrerar sig på de praktiska psykosociala utmaningarna. Syftet med utbildningen är att ge en bred kunskapsbas kring psykisk ohälsa, praktiskt psykosocialt arbetsmiljöarbete och dess komplexitet. Utbildningen innehåller därutöver praktiska moment där deltagaren får tillämpa sina kunskaper direkt och kan gå därifrån med en påbörjad konkret handlingsplan.

- Hur kan jag lägga basen för det psykosociala arbetsmiljöarbetet så att det blir enklare och smidigare att agera så tidigt som möjligt?

- Vad kan och bör jag göra som chef och hur?

- Hur skapas en trygghet som gör det möjligt för arbetstagaren att i ett så tidigt skede som möjligt ta upp problematik av psykosocial karaktär?

Utbildningen riktar sig till dig som vill bygga långsiktigt psykosocialt hållbara arbetsplatser och har behov att öka sina egna kunskaper om psykisk ohälsa och det psykosociala arbetsmiljöarbetet i praktiken. Efter genomförd utbildning skall du känna att du har ökade kunskaper kring ämnet, samt trygghet och handlingsbenägenhet att börja det praktiska och strukturella arbetet. Utbildningen utgår från att ett komplext psykosocialt arbetsmiljöarbete går att genomföra med befintliga resurser på arbetsplatsen och är exempelvis lämplig för den som har någon form av ledaransvar, HR eller skyddsombud.

Ur utbildningens innehåll:

- Psykisk ohälsa – definitioner, statistik, kostnader och utmaningar. Från individ till samhälle.

- Psykosocial arbetsmiljö. AFS 2015:14, Hur byggs en god psykosocial arbetsmiljökultur?

- Case

- Konkret handlingsplan

Kursledare: Selene Cortes, utbildare inom psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa.


Selene har under flera år arbetat med psykosocial arbetsmiljö i såväl offentlig som privat sektor. Hon är en van och skicklig processledare som väcker tankar och skapar resultat. Selene är fungerar även som strategisk verksamhetsutvecklare hos organisationen Mind - för psykisk hälsa.

Utbildningsdatum:
27 mars 2019 klockan 09.00-16.00 i Stockholm
Kurslokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.
  3 950 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119