Parallellprocesser och förvirring

Svenska Vård bjuder in till en utbildningsdag i parallellprocesser och förvirring under ledning av Sverker Belin, psykolog och psykoterapeut. Utbildningen syftar till att skapa bättre förståelse av personer med borderline, psykosliknande tillstånd eller andra svåra eller lättare symptom.

- De känslor som, genom vårt samspel med patienten, uppstår i oss är inte bara våra ”egna”. Vid en närmare granskning visar sig ofta vår kamp med dessa känslor vara en mycket tydlig spegling av hur patienten har det i sitt inre, säger Sverker Belin. Att i en trygg och tillåtande handledningssituation försöka förstå de egna känslor som väcks i mötet med patienten blir då nyckeln till insynen i patientens kaotiska, skrämmande och ofta till synes obegripliga inre verklighet, förklarar Sverker Belin.

Sverker menar att genom denna förståelse av reaktioner och känsloyttringar öppnas dörren till empati och ett bättre samspel. Om vi blir för ensamma med denna parallella känslokamp och inte får hjälp att använda det som patienten laddar upp i oss, finns risk för att vi i vår tur agerar ut allt detta och skapar samarbetskonflikter. Istället kan vi genom att bli medvetna om och förstå dessa processer, få möjlighet till en större kunskap om patientens sammansatta inre och därmed ha bättre förutsättningar att ge adekvat vård och hjälp.

Sverker Belin är specialist i klinisk psykologi, erfaren handledare och lärare i psykoterapi. Han har många års erfarenhet av arbete med patienter som har svåra psykiska problem som borderline, schizofreni, psykosliknande tillstånd m.m. Han har också skrivit flera böcker, bl.a. ”Vansinnets makt” som behandlar parallellprocesser ingående.

Utbildningsdatum:
14 mars 2018 Stockholm, kl. 8.30 - 16.00
Kurslokaler meddelas senare

Pris per deltagare:
2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård
3 950 kronor för icke medlemmar
Priserna är exklusive moms och anmälan är bindande

Fika och lunch ingår
Begränsat antal platser

Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Anmälan är bindande. Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.
  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen
  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119