Seminarium om skolgång för ungdomar med autism

Svenska Vård i samverkan med Fogdaröd omsorg, vård & utbildning bjuder in till ett seminarium om hur man får skolgång att fungera för barn med autism.

Att undervisa elever med autismspektrumtillstånd (AST) innebär särskilda utmaningar. Både generell kunskap kring AST och specifik kunskap om den enskilde eleven är avgörande för att förstå och kunna möta de utmaningar som pedagogen ställs inför i skolan. Det är exempelvis vanligt att elever med AST har en ojämn begåvningsprofil som gör att eleven kan vara stark i vissa ämnen samtidigt som hen har svårigheter i andra. Något som innebär utmaningar men också möjligheter om det hanteras på ett klokt sätt.

Under seminariet på Fogdaröd får du möjlighet till kunskapsinhämtning kring hur man får skolgång att fungera för ungdomar med autism och mer specifikt om hur man får ungdomar som bor på HVB att få en fungerande skolgång. Under dagen ges även en inblick i tydliggörande pedagogik som ett effektivt verktyg i arbetet med personer med autism. Vi avslutar dagen med att en redovisning av hur Hörby kommun går i frontlinjen i arbetet med digitala strategier och hur digitala verktyg kan nyttjas till gagn för den enskilde individen.

Nu bjuder Svenska Vård och Fogdaröd in till ett kostnadsfritt seminarium tisdag den 7 maj i Höör. Varmt välkommen med din anmälan!

Plats: Fogdaröd, Norra Fogdarödsvägen 8, Höör

Datum och tid: Tisdag 7 maj klockan 09.00-14.00

Kaffe serveras från 08.30, lunch 12:00 och seminariet avslutas senast 14:00.

Medverkande:
Pernilla Åkesson, föreståndare, HVB Gästgården

Åse Ljungdahl, rektor Karolinaskolan

Paul Davidsson, E-strateg på Socialförvaltningen, Hörby kommun

Maria Nilsson, verkställande direktör, Fogdaröd omsorg, vård & utbildning

Moderator:
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, Svenska Vård

 • Seminariet är helt kostnadsfritt och öppet för alla. Anmälan måste dock göras för att vår beställning av förtäring ska bli korrekt.

  Innan seminariet serveras kaffe med frukostmacka.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Deltagare - använd "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Seminariet är öppet för alla.

  Kryssa i eventuellt medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter
  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.
  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119