Svenska Vårds förbundsstämma 2021

Datum: 15 april 2021, klockan 10.00
Plats: Digitalt möte vi Zoom

Den 15 april bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundsstämma. I år kommer stämman att hållas digitalt. Förslag till dagordning finns på denna länk och anmälan sker via länken ovan. Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman. För att ta del av Svenska Vårds stadgar klicka här.

Svenska Vårds förbundskonferens 2021 – information
Mot bakgrund av den pågående pandemin har styrelsen i Svenska Vård beslutat att senarelägga den inplanerade förbundskonferensen till hösten 2021.

Ambitionen är att erbjuda en hejdundrande konferens med tillhörande middag i centrala Stockholm till hösten. Vid konferensen kommer även 2020 års upplaga av Svenska Vårds hederspris att delas ut under festliga former. Vi kommer också att uppmärksamma Svenska Vårds 10-årsjubileum. Det blir en konferens som du inte vill missa!

Vi återkommer med datum och detaljerat program för konferensen under våren.

Anmäl dig här:

Facebook
Facebook