Systematiskt kvalitetsledningsarbete

Svenska Vård bjuder in fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en grundläggande kurs i systematiskt kvalitetsledningsarbete.

Systematiskt kvalitetsledningsarbete står allt mer i fokus inom vård och omsorg. Kvalitet efterfrågas och granskningen från beställare och myndigheter blir allt skarpare. Det kan vara svårt som vårdgivare att få överblick över alla krav som ställs och att veta om man uppfyller dem. Det kan också vara en utmaning att få det systematiska kvalitetsarbetet att leda till konkret nytta i verksamheten och att få det tekniska stödet att fungera.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att tydliggöra kraven på det systematiska kvalitetsledningsarbetet och att presentera effektiva metoder och verktyg för genomförandet.

Målet med kursen är att deltagarna ska få konkreta förslag och verktyg för förbättringar inom det egna systematiska kvalitetsledningsarbetet. Kursen skall också bidra till att deltagarna lättare uppfyller krav från myndigheter och beställare och når en högre kvalitet i sin verksamhet.

Omfattning och innehåll

 • Krav: lagar och föreskrifter samt andra kravställningar
 • Processer, aktiviteter och rutiner
 • Avvikelsehantering, synpunkter och klagomål
 • Risk- och händelseanalys
 • Svenska Vårds “Handledning - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”
 • Egenkontroll, bl a kvalitetsmätning inkl. nationella jämförelse
 • IVO:s tillsyn
 • Dessutom dokumenthantering, systemstöd (programvara, molntjänster, IT) och den fortsatta utvecklingen inom området.

Kursledare

Patrik Ulander

Patrik Ulander, Pawima.

Utbildningsdatum
27 november 2018 i Stockholm kl. 8.30 - 16.00

Lokal meddelas senare.

Pris per deltagare:
2 950 kr för medlemmar
3 950 kr för icke medlemmar
Priserna är exkl. moms
Lunch och fika ingår

Anmälan är bindande

Begränsat antal platser

Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter.

  Anmälan är bindande. Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119