Systematiskt kvalitetsledningsarbete

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en grundläggande kurs i systematiskt kvalitetsledningsarbete.

Systematiskt kvalitetsledningsarbete står allt mer i fokus inom vård och omsorg. Kvalitet efterfrågas och granskningen från beställare och myndigheter blir allt skarpare. Det kan vara svårt som vårdgivare att få överblick över alla krav som ställs och att veta om man uppfyller dem. Det kan också vara en utmaning att få det systematiska kvalitetsarbetet att leda till konkret nytta i verksamheten och att få det tekniska stödet att fungera.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att tydliggöra kraven på det systematiska kvalitetsledningsarbetet och att presentera effektiva metoder och verktyg för genomförandet.

Målet med kursen är att deltagarna ska få konkreta förslag och verktyg för förbättringar inom det egna systematiska kvalitetsledningsarbetet. Kursen skall också bidra till att deltagarna lättare uppfyller krav från myndigheter och beställare och når en högre kvalitet i sin verksamhet.

Omfattning och innehåll

- Krav: lagar och föreskrifter samt andra kravställningar

- Processer, aktiviteter och rutiner

- Avvikelsehantering, synpunkter och klagomål

- Risk- och händelseanalys

- Svenska Vårds “Handledning - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”

- Egenkontroll, bl a kvalitetsmätning inkl. nationella jämförelse

- IVO:s tillsyn

- Dessutom dokumenthantering, systemstöd (programvara, molntjänster, IT) och den fortsatta utvecklingen inom området
Omdömen från tidigare utbildningstillfällen:

"Bra upplägg och innehåll. Lagom tempo och blandning av dialog och föreläsning."
"Mycket bra föredragshållare."

Kursledare

Patrik Ulander, Misa Kompetens

Utbildningsdatum
5 maj 2020 klockan 09.00-16.00 i Stockholm
Kurslokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119
Facebook
Facebook