Systematiskt kvalitetsledningsarbete

Svenska Vård bjuder in fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en grundläggande kurs i systematiskt kvalitetsledningsarbete.

Systematiskt kvalitetsledningsarbete står allt mer i fokus inom vård och omsorg. Kvalitet efterfrågas och granskningen från beställare och myndigheter blir allt skarpare. Det kan vara svårt som vårdgivare att få överblick över alla krav som ställs och att veta om man uppfyller dem. Det kan också vara en utmaning att få det systematiska kvalitetsarbetet att leda till konkret nytta i verksamheten och att få det tekniska stödet att fungera.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att tydliggöra kraven på det systematiska kvalitetsledningsarbetet och att presentera effektiva metoder och verktyg för genomförandet.

Målet med kursen är att deltagarna ska få konkreta förslag och verktyg för förbättringar inom det egna systematiska kvalitetsledningsarbetet. Kursen skall också bidra till att deltagarna lättare uppfyller krav från myndigheter och beställare och når en högre kvalitet i sin verksamhet.

Omfattning och innehåll

- Krav: lagar och föreskrifter samt andra kravställningar

- Processer, aktiviteter och rutiner

- Avvikelsehantering, synpunkter och klagomål

- Risk- och händelseanalys

- Svenska Vårds “Handledning - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”

- Egenkontroll, bl a kvalitetsmätning inkl. nationella jämförelse

- IVO:s tillsyn

- Dessutom dokumenthantering, systemstöd (programvara, molntjänster, IT) och den fortsatta utvecklingen inom området

 

Kursledare

Patrik Ulander, Misa Kompetens

Utbildningsdatum
27 november 2018 i Stockholm

Kurslokal meddelas senare

Pris per deltagare:
2 950 kr för medlemmar
3 950 kr för icke medlemmar
Priserna är exkl. moms
Lunch och fika ingår

Anmälan är bindande

Begränsat antal platser

Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119

Svenska Vård tillämpar fastställda regler för av- och ombokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker av- eller ombokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person eller välja att boka om till ett annat utbildningstillfälle eller annan utbildning som anordnas av Svenska Vård. Vid ombokning faktureras en ombokningsavgift på 800 kronor exklusive moms. Deltagaren ska meddela Svenska Vård skriftligen om ombokning eller byte av deltagare önskas senast innan utbildningsstart. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.