Välmående och effektiva arbetsgrupper – ledarskap för arbetsledare inom vård och omsorg

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en heldagsutbildning kring att skapa förutsättningar för effektiva och välmående arbetsgrupper.

Arbetsgrupper och team kan vara det som motiverar oss att gå till arbetet på morgonen men lika gärna vårt största utmaning; något som kan ge energi eller dränera oss. Som arbetsledare är du den som finns närmast arbetsgruppen/teamet och den som ständigt utövar det praktiska och nära ledarskapet i arbetsvardagen. Kunskap om team, arbetsgrupper och hur de utvecklas är en oumbärlig kunskap för att du som ledare ska kunna hantera de utmaningar som uppkommer i samarbetet i gruppen.

Att kunna leda på olika sätt utifrån gruppens utvecklingsnivå och aktuella utmaningar skapar förutsättningar för att våra team och arbetsgrupper ska använda sin energi till rätt saker, både vara och känna sig effektiva och kompetenta och vara en källa till arbetsglädje. Den här kursen vill ge sådan kunskap, och också konkreta verktyg att ta med sig tillbaka till arbetsplatsen för att bättre kunna leda de grupper man arbetsleder.

Under utbildningen lär du dig mer om bland annat:

- Att skapa effektiva team genom kunskap om IMGD (An Integrative Model of Group Development)

- Flexibelt ledarskap utifrån arbetsgruppens utvecklingsfas

- Konflikter i teamet

- Gruppsykologiska faktorer som skapar högpresterande team och trivsel hos medarbetare

- Teamutvecklande kommunikation: Att bryta gnällspiraler och klagomål i gruppen

- Har medarbetaren något ansvar? – om vad medarbetaren kan göra för att öka välmående och effektivitet i arbetsgruppen

- Verktyg för prestationsförbättring i team och arbetsgrupper: AAR (after action review)

Kursledare: Charlotte Råwall

Ansvarig för utbildningen är Charlotte Råwall är leg psykolog och leg sjuksköterska. Efter några år som sjuksköterska inom slutenvård och primärvård har hon under större delen av sin yrkesverksamhet arbetat som klinisk psykolog. De senaste åren har hon haft rollen som organisationskonsult med uppdrag som chefshandleding, medarbetarhandledning, grupputveckling och utbildningar inom ledarutvecklingsområdet. Hon har också under flera år handlett medarbetare och arbetsledare inom socialtjänsten. Hon är en mycket omtyckt kursledare och har förmåga att göra teorier konkreta och praktiskt tillämpbara.

Utbildningsdatum:
Återkommer våren 2019

Kurslokaler meddelas senare.

 • Pris per deltagare:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.
  3 950 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
  Lägg till en ny rad
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avbokning är möjlig senast 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119