Kvalitet

Svenska Vårds främsta prioritering är att sätta vård- och omsorgstagaren i centrum genom att arbeta för en väl utvecklad kvalitetskonkurrens. Det innebär att vi initierar, uppmuntrar och välkomnar förändringar som gör att kvaliteten i vård och omsorg höjs. En god kvalitetskonkurrens är bra för vård- och omsorgstagarna men också för att utveckla verksamheterna. Att vara fristående utförare i vård och omsorg ger möjlighet att bidra med ökad mångfald och utveckling av välfärdstjänster som kommer vård- och omsorgstagare och samhället till del. Hos Svenska Vård är alla seriösa aktörer inom vård- och omsorg välkomna!

Svenska Vård som branschorganisation är måna om att fristående utförare i vård och omsorg ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Vi vill göra det lätt för seriösa aktörer och svårt för oseriösa. Det gör vi genom att driva frågor som påverkar kvalitetskonkurrensen och öppenheten i branschen positivt. Vi erbjuder även tillgång till "Handledningen i systematiskt kvalitetsarbete" och rabatt på ett IT-stöd för systematiskt kvalitetsledningsarbete, Qualitivo. Verktyg som gör det möjligt att stärka kvalitetsarbetet. Svenska Vård brukar säga att det krävs en bra mix av professionalism, affärsmässighet, samhällsnytta och sakkunskap för att bli en framgångsrik utförare i välfärden. Vi vet att det stämmer.

Facebook
Facebook