Förbundsdirektören går vidare till nya utmaningar

Vår nuvarande förbundsdirektör, Thomas af Bjur, går i mitten av augusti vidare till nya utmaningar inom vård och omsorg.

"Jag vill rikta ett stort tack till Thomas af Bjur för ett utmärkt samarbete till gagn för våra medlemsföretag. Under Thomas ledning har Svenska Vård tagit ytterligare kliv i arbetet med att vara en stark röst för fristående utförare. Idag är Svenska Vård en branschorganisation vars synpunkter tas tillvara av myndigheter, beställare i kommuner och regioner samt politiska makthavare. Det har stärkt våra medlemmars möjlighet att bedriva verksamhet på lika villkor som offentliga utförare, säger Maria Nilsson, ordförande i Svenska Vård."

Thomas tillträdde som förbundsdirektör under hösten 2016 och har under sin tid på Svenska Vård arbetat intensivt med att bland annat stärka medlemsnyttan, utveckla utbildningsverksamheten och driva ett ambitiöst påverkansarbete.

"Det har varit inspirerande och utvecklande år på Svenska Vård. Tillsammans med alla engagerade medlemsföretag har vi tagit viktiga steg för att utveckla organisationen. Under de kommande månaderna är mitt fokus att hålla fortsatt högt tempo i arbetet och säkerställa ett gott överlämnande till min efterträdare, säger Thomas af Bjur, avgående förbundsdirektör Svenska Vård."

Rekrytering av ny förbundsdirektör har inletts under ledning av styrelsens arbetsutskott.

Taggar

FörbundsdirektörKANSLI
Facebook
Facebook